افزودن نظر جدید

morteza فکر کنم دچار اشتباه شدی. رستم دستان با رستم فرخزاد فرق میکنه. دو شخصیت مجزا هستند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.