افزودن نظر جدید

اینا که به کوروش وسرداران شجاع ایران وامام علی توهین میکنند یقینا نه ایرانی هستند ونه مسلمان بلکه انسان که هیچی موجود پست وبی شرمی هستند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.