افزودن نظر جدید

پیشگویی های زرتشت از پیروزی اهریمن بر زمین حکایت میکنه که خیلی از اون کتب گیر احدی نمیاد در مورد کسانی که بدین زرتشت توهین میکنن اینرو بگم در این دین هدف انسان پیشرفت جهان نه فقط ایرانه تموم ایه های کتاب زرتشتیان با به نهام خداونر بخشنده مهربان شروع میشه پنج بار نماز میخوانن خیلی از این کتابها رو اتش زدن و خیلی ها رو اومدن چیزایی که با خصوصیات ان مردم جور نیست اضافه کردن که با عقل جور در نمیاد ایران سرزمینه منه خیلی ها مال این کشور نیستن جای دیگه هم راشون نمیدن بنظر شما اگر شعری زیبا رو یه شاعر بگه بعد متوجه بشی که مدتهای زیاد پیش از این گفته شده کدامش درسته معلومه اولی درسته دومی کپیه و اون فرد دروغگو حالا ینگاهی به اوستا بکنید. به امید ظهور منجی سوشیانت. افرین بر اهورا مزدا خدای یگانه زرتشت بزور دین خودش رو تحمیل نمیکنه میگه با خرد اگه درست بود قبول کن هدف ابادی جهان من از صمیم قلب قبولش دارم. فرد اهریمنی این رو نمیدونه به تفکر دیگران توهین نکنه حتی اگه غلط فقط اون رو پروردگار پاک میدونه نه داعش صفت به حیوانات هم توهین میکنن بکسی که کار نادرست میکنه میگن سگ گرگ در صورتی که ما ایرانیان اینها رو مظهر اقتدار میدونیم البته معلومه فرزندان کسانی که به وطنم تاختند غارت کردن انقدر عقل اونا رشد نکرده سگ افریده پروردگار رو نجس میدونن و به خدا توهین میکنن مظهر پلیدی میدونن همینه که هر جا پا میزارن خشکسالی با قدومشون میان.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.