افزودن نظر جدید

دارن میگن جد زرتشت عرب پرست بود خخخخخ والا جز این سایت من چیزی درباره ی این موضوع نشنیده بودم.بعدشم کدامین ازشما اینو قبول دارین مزخرفه میخوان مارو نسبت به تاریخ با شکوه خود گمراه کنن این حرفارم بشنوین باور نکنین. بعدشم یه مدرک درست حسابی برامن بیار.امیدوارم پخش کنی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.