افزودن نظر جدید

اگر سند از منابع ایرانی ارائه شود قبول میکنید؟ یا از پذیرش حقیقت شانه خالی میکنید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.