افزودن نظر جدید

رستم افتخار ایران است که با اعراب دزد و غارتگر جنگید و به دلیل خیانت برخی از افرادش شکست خورد و کشته شد بعد تاریخ را بر علیه ان تحریف کردند تا بد نامش کنند و امام علی با جنگ اعراب مخالف بود و امام حسن و حسین در این جنگ حضور نداشتند به دروغها اعتنا نکنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.