به ماندانا مادر کورش افتخار نمی‌کنیم

  • 1398/11/26 - 09:26
در میان آثار ادیبان و اندیشمندان و مورخین و حُکَمای ایرانی در طول تاریخ، حتی یک جمله در تمجید و ستایش ماندانا نمی‌بینیم. گذشته از این، ماندانا هیچ نقش خاصی هم در تربیت کورش نداشت. حتی در منابع تاریخی می‌خوانیم که پادشاه ماد در خواب دید که از ماندانا آنچنانی ادراری جاری شد که همه آسیا را نجس کرد. از خوابگزاران تعبیر خوابش را پرسید. گفتند این ادرار نماد کورش است که همه آسیا را...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ برخی می‌گویند باید به ماندانا (مادر کورش) افتخار کنیم. چون او زنی آریایی است که کورش را تربیت کرد! و پیرامون این ادعا، با آب و تاب فراوان سخن می‌گویند. لیکن در پاسخ به این سخن باید بگوییم:

- ماندانا چگونه الگویی برای زنان ایرانی است؟! در حالیکه حتی یک بیت شعر در مدح و ثنای او، از هیچ فرهیخته‌‌‌ی ایرانی وجود ندارد. در میان آثار ادیبان و اندیشمندان و مورخین و حُکَمای ایرانی در طول تاریخ، حتی یک جمله در تمجید و ستایش ماندانا نمی‌بینیم.

- در منابع تاریخی می‌بینیم که آستیاگ (پدر ماندانا) شبی در خواب دید که از ماندانا آن چنانی ادراری جاری شد که همه آسیا را نجس کرد. پس آستیاگ از خوابگزارانِ آریایی تعبیر خوابش را پرسید. آنان هم پاسخ دادند که از این دختر پسری (یعنی کورش) زاده خواهد شد که سراسر آسیا را (...) پس آستیاگ با ناراحتی، ماندانا را به عقد ازدواج کمبوجیه (پدر کورش) درآورد.[1] در حقیقت آستیاگ دختر خود را از خانه بیرون انداخت. مدتی بعد هم ماندانا، کورش را به دنیا آورد. حال این ماندانا چگونه الگویی است که (طبق تواریخ مشهور) پدرش چشم دیدن او را نداشت؟ این چگونه الگویی است که (به تعبیر خوابگُزاران آریایی) با ادرار کردنش همه آسیا را ...؟!

- حال گمان کنیم که ماندانا زن خوبی بوده و به فرض محال، فرهیختگان ایرانی هزاران بار او را ستوده باشند (که البته عرض کردیم مطلقاً و ابداً حتی یک جمله در ستایش او در منابع ایرانی نداریم) باز هم باید گفت که ماندانا هیچ کار خاصی و هیچ خدمت روشنی به ایران و ایرانی نکرد. او حتی کمترین نقشی در بزرگ کردن کورش هخامنشی هم نداشت! چون پس از تولد کورش، آستیاگ دستور داد تا کورش (که نوزاد بود) را بکشند. اما کسی که مسئول انجام این کار شد، از سر دلسوزی، کورش را به یک گاوچران به نام (میتراداتس) سپرد و کورش توسط این گاوچران و همسرش (که سپاکو نام داشت) بزرگ شد.[2]

در پایان باز هم باید پرسید، چرا ماندانا باید الگوی زنان ایرانی باشد؟ چه دلیلی دارد؟! در طول تاریخ، کدام دسته از زنان ایرانی را سراغ داریم که به ماندانا اقتدا کرده باشند و به اهداف متعالی رسیده باشند؟! اصلا سراغ داریم؟

پی‌نوشت:

[1]. تاریخ هرودوت، کتاب 1، بند 107
تاریخ هرودوت، ترجمه هادی هدایتی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1382، ج 1، ص 194.
Herodotus, with an English translation by A. D. Godley. Cambridge. Harvard University Press. 1920, 1 : 107.
[2]. تاریخ هردودت، کتاب 1، بند 109-111 ؛ تاریخ هردودوت، ترجمه هادی هدایتی، همان، ج 1، ص 195-196 ؛ حسن پیرنیا، تاریخ ایران باستان، تهران: انتشارات دنیای کتاب، 1375، ج 1، ص 234-235.

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال تاریخ حقیقی ایران (نقد زرتشت و باستانگرایی) در سروش و ایتاء، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: @n_bastan

طبق گبته گزنفون ، ماندانا‌ کورش را تربیت کرده و پرورش داده. همینطور در دید هرودوت هم کورش پس‌از مدتی توسط آستیاگ پیش پدر و مادر واقعیش میره و انجا پرورش می یابد. دیودوروس سیسیلی هم بزرگی کورش را در نتیجه تربیت پدرش (و طبیعتا همراه مادرش) می داند... دوما چرت و پرتی که در مورد نجس کردن‌ گفتید جز عقده ای بودن نویسنده ندارد. هرودوت چیزی درباره نجس و.. نگفته است. دوما منظور این است کورش همه ما را فتح خواهد کرد و تحت سلطه او خواهند آمد که به شکلی بسیار مضحک و مسخره و غیرآکادمیک همچنین مسائلی را پیش می کشید. هرودوت در مورد درخت تاکی گفته که همه جا را می پوشاند و آن هم به همین ترتیب است.

طبق گفته گزنفون، کوروش چندگانه پرست (مشرک) و جنایتکار بود که یکی از شهرهای بین النهرین را به آتش کشید و مردم آن شهر را قتل عام کرد. به این مسائل که میرسید میگویید: «گزنفون دروغگو و خیالباف بود.» ولی آنجا که به سودتان است میگویید گزنفون راستگو بود. پس تاریخ را بازیچه خودتان قرار دادید تا این گونه شکست‌ها و ناکامی‌های خودتان را تسکین دهید. اما درباره هردوت: هم قضه تاک را گفته و هم قضیه ادرار را. هردوت گفته ماندانا چنان ادرار کرد که همه آسیا را گرفت. خوابگذاران گفتند این ادرار، همان کوروش است. روشن و بدیهی است که ادرار نجس است. اینکه شما ادرار (یا همان کوروش) را نجس نمیدانید مشکل خودتان است. برای تمجید از کوروش حاضرید همه واقعیتها را زیر پا بگذارید. دررایات ایرانی، کوروش هیچ ارزشی ندارد. بساط کوروش دوستی هم در همین 1-2 قرن اخیر توسط استعمارگران پهن شد و عده ای ساده لوح دور این بساط جمع شده اند: https://www.adyannet.com/fa/news/31912

گزنفون خودش کتاب را نوشته و هیچ هم‌از جنایت کورش ننوشته که ازش به بدی یاد کنه. پس چرت و پرت نگویید. اینا تحریف گزنفون هستند.... همونطور که گفتم خود گزنفون کارهای کورش را نوشته ، اگر کورش کار بدی کرده بود خودش در کتابش می نوشت. اینا حاصل تراوشات ذهنی شماست. اگر شما اینطوری از گزنفون برداشت می کنید مشکل خودتونه. برای ما گزنفون مهمه. گفتم که هرودوت هیچ جا درباره نجس بودن نگفته. مشکل از شماست. همچنین ادرار یا آب ماندانا نشان از بزرگی و وسعت کورش در سراسر آسیاست.

پاسخ به Alan: متأسفانه نگاه سطحی و لجبازانه دارید. دست از این نوع نگاه بردارید. گزنفون، از کوروش به عنوان شخصیتی جنایتکار یاد میکند. به این مقاله نگاه کنید توضیح دادیم: https://www.adyannet.com/fa/news/17512

البته انسان هایی مانند شما به جای افتخار به چنین شخصیتی ک اگر نبود شاید اصلا ایرانی نبود و الان ماهم افغانستانی یا هر کشوری بیگانه بودیم میایند و حرفایی میزنن ک در شئن یک ایرانی نیست حتی اگر شخصیت بدی بودع(به فرض محال) ما نباید به چشم یک ایرانی آن را باز گو کنیم

این حرف که اگر «کوروش» نبود شاید ایران هم نبود حرف زشتی است. حرفی نیست که ریشه در ایران داشته باشد. حرفی است که صهیونیستها و انگلیسیها به خورد شما دادند. و این ادعا که «نباید از کوروش انتقاد کنیم و نباید حقیقت را بگوییم چون او ایرانی بوده» حرف غلطی است. این حرف یک انسان متعصب و بی‌فکر است. نه حرف یک انسان آزاده. انسان که آلوده به تعصب نشده باشد، حقیقت را به هیچ چیزی نمیفروشد. جناب Amir4556 اگر برادر شما کار غلطی انجام بدهد از او دفاع میکنید. اگر به کسی ظلم کند باز هم از برادر ظالم خود دفاع میکنید؟ چون همخون شماست؟ واقعا این شد منطق؟ حتی اگر کوروش کار غلطی کرده باشد باز هم باید کارهای زشت او را زیبا جلوه داد و حقیقت را زیر پا گذاشت چون ایرانی است؟ واقعاً امثال شما باعث میشوند از آینده این کشور ناامید شوم که چقدر مردم این کشور، بد شدند. چرا هر روز خودخواهی و تکبر و تعصب داره مردم را تبدیل به یک عده زامبی میکند.

جناب Amir4556 خواهش میکنم این چند دقیقه را گوش کنید: https://www.adyannet.com/fa/news/31912

گزنفون شخصیت کورش را ستوه و نظرش را گفته که کورش شاه بزرگی بوده.... حرف هایی که شما میزنید برداشت شخصی از گزارش گزنفون است.... اونجایی که گزنفون نظرشو در مورد کارهای کورش میگه به طور کل ، کورش را ستایش میکنه. اگر کورش کار بدی میکرد گزنفون در نوشتارش می‌گفت "کورش کار زشت و بدی کردا و من کورش را سرزنش میکنم یا کورش انسان جنایتکاری بودا".... درحالی که گزنفون به هیج دجه همچنین حرفی نزده و در نظرش کورش شخصیت بزرگی بوده.... برداشت شخصی شما از متن گزنفون مهم نیست. مهم نظر خود شخص گزنفون است.

پاسخ به Alan : نظر گزنفون برای شما مهم هست؟ یا در پی تثبیت باورهای قوم‌گرایانه هستید؟ اگر نظر گزنفون برای شما مهم است این را بخوانید. گزنفون میگوید کوروش چندگانه پرست و مشرک بود: https://www.adyannet.com/fa/news/15993 همچنین گفته که کوروش مردم بین النهرین را قتل عام کرد و خانه های مردم را به آتش کشید: https://www.adyannet.com/fa/news/17512 گزنفون می‌گوید کوروش از پدرش یاد گرفته بود که دزدی کند و تهمت بزند و برای رسیدن به قدرت هر کاری بکند: https://www.adyannet.com/fa/news/17310

خیلی به خاطر فکرتون متاسفم که کوروش بزرگ رو نجس می دونید این ادرار که در خواب استیاک بوده به معنای از ازبین‌بردن خودشه نه کشور و در آخر هم کوروش طبق همان خواب ،آستیاک رو از بین برد دیگه مشکل خودتونه که به کوروش حسادت می کنید ولی لطفا دیگران رو با اطلاعات غلطتون گمراه نکنید.

کی این دروغا میگه

پیج‌های کورش‌پرست پر از دروغ و دغلکاری هست. این مقاله هم مستند و عین حقیقت هست.

این متن کاملا پیداست که مغرضانه نوشته شده. درمورد کسی که به استناد شما تاریخ هیچ تمجیدی از او نکرده و به مورد خاصی اشاره نشده، شما چطور اینگونه به تحقیر از او مینویسید؟

...که ماندانا زن خوبی بوده به فرض محال؟؟؟؟؟؟!!!! چطور به این قضاوت محال رسیدید؟؟ اونم بقول خودت بدون هیچ روایت و سندی ازین خانم در تاریخ ؟ شیوه نگارش و ابراز نظر داد میزنه چجور موجودی نویسنده این اراجیف هست

پاسخ به ناشناس: با دقت مطلب را بخوانید. گفتیم: «حال گمان کنیم که ماندانا زن خوبی بوده و به فرض محال، فرهیختگان ایرانی هزاران بار او را ستوده باشند». عبارت «به فرض محال» مربوط به خوب یا بد بودن ماندانا نیست. بلکه مربوط به آن است که فرهیختگان ایرانی هیچ گاه در منابع تاریخی و ادبی کلاسیک، ماندانا را ستایش نکردند. و اگر "به فرض محال" ستایش کرده باشند...

با سلام این مطالب کاملا نادرست است و همیشه اینگونه نیست که چون هیچ یک از مشاهیر تعریفی از ماندانا نکرده اند ماندانا نباید به ماندانا افتخار بکنیم و البته هزاران ایراد منطقی میشود از این مطلب گرفت

به رفتار جناب نامعلوم میشه هزاران ایراد منطقی وارد کرد. ماندانا اگر مایه افتخار هست چرا فرهیختگان ایرانی در طول تاریخ هیچ حرفی از ماندانا نزدند؟ جناب نامعلوم قرار نیست به این سؤال ایراد بگیرند. بلکه باید "پاسخ" بدهند. و بعد هم باید به این سوال پاسخ بدهند که بر چه اساسی به ماندانا افتخار میکنند؟

شما 2500 سال بعد اومدی و بدگویی گذشته خودت رو میکنی بدون سند اگر سندی هم گفتی از دشمنان ایران و سرزمینت میگی چرا از جنایات اسلام ب ایران حرفی نمگذاری فکر کنم ایرانی نیستی ولباس ایرانی تنت هست

ماندانا گذشته‌ی ما نیست. اگر گذشته ما بود، فرهیختگان ایران مثل فردوسی و یا حتی منابع زرتشتی از او نام می‌بردند. منابع ایرانی که هیچ ارزشی برای ماندانا قائل نشدند. یونانیان هم که از خوبی‌های او نگفتند. بر چه اساسی از ماندانا به خوبی یاد میکنید؟ روی هوا؟ روی باد؟ حرفتان درباره اسلام هم از روی لجبازی است. هم از روی هوا. برادر / خواهر رفتارتان را عوض کنید. لجبازی برای چه کسی منفعت داشت؟

اولا فردوسی اصلا تاریخ واقعی رو نمیگه و تاریخ اسطوره ای رو در اشعارش آورده شما حتی فرق اینا با همو نمیدونین دوما نبایدم حرفی زده بشه درموردش چون مطالبی اونقد وجود نداره دربارش از طرفی شما بری دوتا کتاب موثق در مورد حملات اسلام به ایرانو بخونی متوجه میشی که چه کارا با ایران کردن نمونش پر شدن جوی های آب از خون هستش قتل عام مردم پس کمتر از اسلامتون خوب بگین

1. شما در همه منابع تاریخی ایران بگردید اسمی از ماندانا پیدا میکنید؟ نه. 2. فردوسی میفرماید کتاب من افسانه و دروغ نیست. حقیقت هست. شما میگید افسانه و حرف‌های پای منقل هست. 3. کورش در حمله به اوپیس دریای خون به راه انداخت: https://www.adyannet.com/fa/tags/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%8A%D8%B3

من نگفتم حرفای فردوسی دروغه من میگم اسطوره اس تاریخ حقیقی نیس شما هنوز فرق تاریخ حقیقی و اسطوره ای رو نمیدونید تاریخ حقیقی میگه اولین پادشاه ایران دیااوکو هستش ولی تاریخ اسطوره ای میگه کیومرث اولین پادشاه ایرانه که حقیقتا این نیس

ببخشید اینو هم اضافه میکنم من هیچ وقت صحبت های فردوسی رو پامنقلی نگفتم این شمایی که اینجور برداشت میکنی فقط میگم تاریخ واقعی ایران نیس بلکه تاریخ اسطوره اس من خودم رستم تاریخه تو دانشگاه پس دیگه فرق این دوتا رو میدونم

یعنی زرتشت و انوشیروان و خسروپرویز هم اسطوره هستند؟ شاهنامه از این‌ها هم حرف زده. فردوسی میگه کتاب من کتاب تاریخ هست. اما صهیونیستها به گوش شما خوندند که شاهنامه اسطوره هست و افسانه و...

برادر من صهیونیسم دیگه چیه من به اونا چکار دارم حالا فردوسی کبیر اومده زرتشت و انوشیروان دادگرو توی شاهنامش آورده باید بگیم کل شاهنامه تاریخ حقیقی ایرانه؟ چون شاهنامه نباید سراسر اسطوره باشه از ساسانیان بهره کمی بردن از طرفی من مشکلم اینجاست که شما چرا قبول نمیکنی که تاریخ اسطوره با تاریخ واقعی خیلی فرق داره آیا رستم و سهراب وجود داشت؟آیا دیو و ضحاک ماردوش و فریدون وجود داشت؟معلومه که نه چون اینا واسه ما اسطوره هستن واقعی نیستن تاریخ واقعی ما به سه دوره باستان و بعد اسلام و معاصر تقسیم میشه ولی تاریخ اسطوره از پیشدادیان، کیانیان و اشکانی و ساسانی که اونم ساسانیان از انوشیروان و عدالتش گفته پس کل تاریخ باستان ایران درش گفته نشده خواهشا بیشتر تحقیق کنید تاریخ ایران فقط شاهنامه و کتاب های وابسته به اون نیس تاریخ ایران گسترده تر از اونیه که حتی فکرشو میکنید اینم اضافه کنم که افسانه های حماسی در شاهنامه به وفور دیده شده

شاید شما با صهیونیستها مرتبط نباشید، اما یقینا حرف‌ها و وسوسه‌های آنها را باور کردید و تکرار میکنید. فردوسی میگوید رستم و سهراب و ضحاک و دیو و ققنوس و... همگی تاریخ ایران و واقعیت‌های تاریخی هستند. سلسله‌های واقعی ایران، همان پیشدادیان و کیانیان هستند. بساط هخامنشیان توسط صهیونیستها در ایران پهن شد. سر این سفره‌ی حرام ننشینید لطفاً

آها پس تخت جمشید و پاسارگاد هم توسط صهیونیسم ها درست شده؟یا نه نه ببخشید توسط رضاشاه درست شدن؟ببخشید مدرک معتبرتون که همه جای جهان قبول کنن هخامنشیان با اونهمه جلال و جبروت که در اون زمان ۴۴ درصد جهانو تحت سلطه خودشون داشتن چیه؟آها حتما اونم غلطه شما درست میگی باشه دنیا دنیا غلط میگن شما درست میگی برادر من ۲۵ صدم تحقیق کن چیه زرتی میاین تاریخ واقعی دنیا رو میچسبونین به صهیونیسم و این چیزا برادر جان اینو بدون تاریخ با ابهت ایران در زمان هخامنشیان رتبه اولو از لحاظ وسعت داشته رتبه دوم مال هان هستش از طرفی شما میگی ققنوس و پیشدادیان واقعی هستن؟یا خدا یعنی منی که رشتم تاریخ بوده و پایان نامم در مورد ایران باستان بوده و کلی دربارش تحقیق کردم چرت بوده و شما میگی کار صهیونیسم جهانی و اسطوره تاریخ واقعیه؟

تخت جمشید یک اثر پیشدادی هست. نه هخامنشی. هخامنشی بودن این اثر، اولین بار توسط انگلیسی‌ها و فراماسونها و صهیوینستها مطرح شد و متاسفانه مردم قبول کردند. شما که رشته تان تاریخ بوده، چرا اینجایی که شما به آن میگویید پاسارگاد و آن را محوطه هخامنشی میدانید روی سنگ‌های تراش خورده اش امضاهای یونانی هست؟ چرا سبک ساختمانها یونانی هست؟

ببخشید ادامه دار شد فقط خواستم بگم بیشتر مطالعه کن لطفا یعنی تاریخ نگاران و مورخانی مثل عبدالحسین زرین کوب یا حسن پیرنیا اشتباه میگفتن و فردوسی که خودشم گفته کتاب اسطوره ای هست و همه میدونیم کتاب شاهنامه اسطوره ای و حماسی و شعر گونه هست واقعی واقعیه؟لطفا تحقیق بیشتر کنید در مورد سرزمینتون خواهشمندم

پیرنیا فراماسون بود. زرینکوب انسان بدی نبود، ولی قرار نیست هر چه گفته باشد درست باشد. فردوسی کتاب خودش را اسطوره نمیداند. بلکه تاریخ میداند. حماسه است. در عین حال، تاریخ است. سر سفره صهیونیست‌ها ننشینید. بحث هخامنشیان توسط غربی‌ها، فراماسون‌ها و صهیونیستها به ذهن شما القاء شد. در هیچ منبع تاریخی ایرانی، اسمی از هخامنشیان نمی‌بینید. اولین بار امثال سر جان مالکوم فراماسون و راولینسون حنایتکار انگلیسی این چیزها را به جامعه ایرانی یاد دادند. هدفشان استحاله هویتی شما بود.

آقا شمایی که میگی تاریخ ما رو صهیونیسم نوشته یه سوال چرا باید صهیونیسم بیاد تاریخ ما رو اونقد با ابهت و بزرگ و باشکوه بسازه ولی بعدش بیاد در فیلم ۳۰۰ اونو تخریب کنه؟ چرا نمیخواین قبول کنین تمام منابع تاریخی جهان تاریخ ایرانو از ماد ها و پارس ها و پارت ها میدونن همون ساسانیان میراث دار هخامنشیان میدونن خودشونو بعدشم شما میگی چجور تاریخی به شما یاد دادن که صهیونیسمیه ببخشید چون تاریخ واقعی رو یادمون دادن نه تاریخ حماسی و افسانه ای بعدشم شما فکر کردی چرا تاریخ یونان از تروا به عنوان حماسه یاد میکنه؟ چون واقعا حماسه و افسانه اس همونجور که میدانید پاشنه آشیل نقطه ضعف بود در حماسه ایرانی در شاهنامه هم چشم های اسفندیار نقطه ضعفش بود آیا این در واقعیت امکان پذیر است؟ اگر توجه کنید حماسه های جهان از هم وام گرفته شدن پس دلیل نمیشه واقعی باشن لطف کنین مطالعه داشته باشین

تاریخ پیشدادیان و کیانیان، خیلی با عظمت‌تر از تاریخ هخامنشی است. صهیونیستها با عَلَم کردن هخامنشیان، از ابهت و عظمت ما کم کردند. پشدادیان و کیانیان، عموماً انسان‌هایی موحّد و عدالت گستر بودند. اما شاهان هخامنشی (اگر درست و منطقی مطالعه کنیم) انسان‌هایی خونریز و متکبر بودند. حتی همین منشور کورش، سندی بر بت پرست بودن کورش هست. در همین منشور، کورش اقرار میکند به گوساله پرستی. میگوید گوساله پرست هستم. یعنی شاهان هخامنشی در تاریخ نویسی مدرن، هم متکبر و خونریز بودند. هم مروّج خرافات. ساسانیان هیچ گاه از هخامنشیان اسم نیاوردند. تمام منابع ساسانی، خود را از نسل کیانیان میدانند. کیانیان هم در بلخ حکومت میکردند در افغانستان کنونی. که ایران امروزی هم جزو قلمرو آنها بود. اما چشم اسفندیار و... بله از لحاظ عقلی محال نیست. من اهل مازندران هستم. یک سری قبرستانهای تاریخی وجود دارد از انسان‌های غول پیکر با قد بالای 10 متر که تا سالها پیش بسیاری از این اجساد و استخوانها کشف شده بود و افراد زیادی هم با این کاوش‌ها و یافتن‌ گنجینه‌ها میلیادر شدند. در سوادکوه مازندران، هنگام ساخت جاده بین المللی، منطقه ای یافت شد که موجوداتی عجیب با قد حدود 20 سانتی متر شبیه به انسان یافته شد و سریعاً دستگاه‌های مربوطه آن محیط را به دست گرفتند و عملیات جاده سازی، چند روز متوقف شد. همه این‌ها را بگذاریم کنار مفاهیمی چون ققنوس، دیوها، غول‌ها، و... می‌بینیم که هیچ کدام این‌ها محال نیست. در همین کتیبه‌های مصری و بین النهرینی، انسان‌های سُم دار، یا شیرهای بالدار یا انسان‌های پرنده یا موجوداتی عجیب وجود دارند که از دید ما همه اینها موجودات واقعی هستند. یعنی مردم یا لااقل بخشی از جامعه این موجودات را می‌دیدند. اینها افسانه نیستند. واقعیت هستند. هرچند باستان شناسان حیله گر، این‌ها را دروغ و تخیل می‌نامند. چون باستان شناسی امروز جهان دست صهیونیستها هست و اینها به ذهن مردم جهت می‌دهند و اندیشه‌ها را مدیریت میکنند. دکتر اسکار موسکارلا باستان شناس مشهور و از مسئولین ارشد موزه متروپولیتن نیویورک که نظراتی داد ولی چون به ضرر اسراییل بود امروز خانه نشین شده و بایکوت شده است.

چرا انقدر همه افراط و تفریطی هستیم؟ چرا یا از این ور بوم میفتیم یا از اون ور بوم؟ چرا وقتی میخوایم از یه مسئله ای انتقاد کنیم کل موجودیت اون مسئله رو می بریم زیر سوال؟ چرا وقتی از چیزی ناراحتیم دیگه شورشو درمیاریم؟ ما هممون ایرانی مسلمان هستیم. الگوی تمام زنان جهان حضرت فاطمه هستند، افتخار ایران و ایرانی هم کوروش کبیر. تمام

همینکه کوروش‌رو زاییده بایدبهش افتخارکنیم بانوماندانا نبود سلسله هخامنشی هم نبود

چرا ايراني نميخواهد مغز راكد و منجمد خود را بكار بياندازد؟از هرودت مغرض و دشمن ايران درباره يكي از بزرگترين بانوان ايراني مطلب ميگوييد ؟ يوناني هاي بربر پس از حملهددمنشانه اسكندر تمام كتابها و آثار فرهنگي ايران رانابود كردند

پاسخ به آرش فراهانی: همیشه دوست دارم با دیگران مؤدبانه حرف بزنم. اما وقتی به امثال تو میرسم مجبورم پا روی علاقه‌م بذارم. ادعای سواد و روشنفکریت لایه اوزون رو پاره کرده اما دقیقاً به شیوه پارینه سنگی رفتار میکنی. هردوت مغرض رو بذار کنار. در منابع ایرانی چی از بزرگی‌هایی ماندانا داری؟ اسم اسب رستم و خر اسفندیار با کلی تمجید در روایات ایرانی اومده. چرا هیچی از ماندانا نیومده؟ دست گدایی جلوی یونانی‌ها دراز نکن. از خودت و داشته‌های خودت سند بیار که ماندانا کی بوده چی بوده. ضمناً اینکه میگی اسکندر "همه" کتابها رو آتیش زده حرف آدم عاقل نیست. حرف نادان‌ها و بی‌سوادها است. ثانیا چطور اسم آدمهای درجه دهم تاریخی مثل آاستی عموی زرتشت که اصلا این آراستی نقشی در تاریخ نداشت؛ چرا اسم این اومده؟ اسم ماندانا نیومده؟ اگه یونانیها همه چی رو آتیش زدن خوب اسم اسب رستم که باید زودتر از بین میرفت. این همه شخصیتهای درجه چندم که در روایات ایرانی اسماشون اومده چرا از بین نرفته؟ مؤدب باش به نفع خودته.

متاسفانه هنوز کسانی وجود دارند که نمیدونند تاریخ باستان چه عیلام و لولوبی و کاسی و شهرسوخته (که خیلی آویزونش میشید) و ماد چه هخامنشی و اشکانی از بین رفته اند. دلایل بسیاری هم است. باز تکرار مکررات می کنند. کل کتاب فردوسی را در مورد خر اسفندیار صد هزار بار بیشتر از کل تاریخ اسلام روی هم سخن گفته است. دوما تاریخ اقوام به اصطلاح پیش از آریایی ها هم حتی ۱ کلمه دربارشون هیچ جایی گقته نشده ولی دائما دست گدایی به سمتشون دراز میکنید تا بتوانید با استفاده از آنها به مقابله با تاریخ هخامنشی و .. بپردازید. گزینشی رفتار نکنید. اینکه در مورد زرتشت گفته شده بخاطر این هست که زرتشت شخصیت دینی و مذهبی است و بواسطه نیرومندی این دین به جا مانده ، که مستقل از تاریخ نگاری است. مخصوصا اهمیت دین و مذهب در شرق. برای همین است تاریخ ایران باستان به دین زرتشت پیوند خورده. چون ما درباره تنها دین و مذهب نیرومند ایرانیان باستانی سخن میگیم و پیروان معتقد به آن در سراسر ایران زمین به نسل های بعدی انتقال می دادند. همین ماسخ کافی است به شما که چرا همه مردم جهان سنت ها و باورهای مذهبیشون تا الان حفظ شده و افسانه با شخصیت های گوناگون و اساطیری دارند ولی خیلی ها تاریخ نگاری ندارند.

واقعا باید برای شما متاسف بود که کوروش کبیر رو نجس میخوانید شما حق ندارید مردم رو با این مطالب گمراه کنید همه میدونن کوروش کبیر چه مرد بزرگی بوده و بهتره این مزخرفات رو پاک کنید

مطمئنن تو یه عرب نجسی که کشور خودت هیچ تاریخ و افتخاری نداره پس به تاریخ ایران باستان حسودی می‌کنی...ولی ما به کوروش افتخار میکنیم همچنین به منظورش و به فتح های بدون خونریزیش و به الواح گلی که به صراحت بارها و بارها به کارگران و مقام پدر و مادر احترام گذاشته

پاسخ به منصور: 1. ضعف عقلی و بی‌سوادی، نتیجه‌اش می‌شود همین شعارهای نژادپرستانه که منصور به زبان میآورد. عرب نجس؟! عرب خوب داریم. عرب بد داریم. هیچ قوم و قبیله و نژادی هم نجس نیست. 2. کوروش اسطوره صهیونیستها هست. هیچ ایرانی در هیچ اثر کلاسیک تاریخی و ادبی ایرانی از کوروش به نیکی یاد نکرد. این یهودیان هستند که در 100-200 سال اخیر، به ترویج کوروش پرستی در ایران پرداختند و عده ای را فریب دادند: https://www.adyannet.com/fa/news/31912 خوب نیست مفت مفت به صهیونیستها سواری بدهید. 3. کوروش، مردم اوپیس را قتل عام کرد و با ریختن خون، شهر را فتح کرد: w57.ir/JuX

احترام کوروش به کارگر؟؟؟ طبق الواح هخامنشی، کل حقوق کارگران ساده در دره هخامنشی به اندازه یک قرص نان بود. در حدی که فقط از گرسنگی نمیرند: https://www.adyannet.com/fa/news/25417

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.