به ماندانا مادر کورش افتخار نمی‌کنیم

  • 1398/11/26 - 09:26
در میان آثار ادیبان و اندیشمندان و مورخین و حُکَمای ایرانی در طول تاریخ، حتی یک جمله در تمجید و ستایش ماندانا نمی‌بینیم. گذشته از این، ماندانا هیچ نقش خاصی هم در تربیت کورش نداشت. حتی در منابع تاریخی می‌خوانیم که پادشاه ماد در خواب دید که از ماندانا آنچنانی ادراری جاری شد که همه آسیا را نجس کرد. از خوابگزاران تعبیر خوابش را پرسید. گفتند این ادرار نماد کورش است که همه آسیا را...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ برخی می‌گویند باید به ماندانا (مادر کورش) افتخار کنیم. چون او زنی آریایی است که کورش را تربیت کرد! و پیرامون این ادعا، با آب و تاب فراوان سخن می‌گویند. لیکن در پاسخ به این سخن باید بگوییم:

- ماندانا چگونه الگویی برای زنان ایرانی است؟! در حالیکه حتی یک بیت شعر در مدح و ثنای او، از هیچ فرهیخته‌‌‌ی ایرانی وجود ندارد. در میان آثار ادیبان و اندیشمندان و مورخین و حُکَمای ایرانی در طول تاریخ، حتی یک جمله در تمجید و ستایش ماندانا نمی‌بینیم.

- در منابع تاریخی می‌بینیم که آستیاگ (پدر ماندانا) شبی در خواب دید که از ماندانا آن چنانی ادراری جاری شد که همه آسیا را نجس کرد. پس آستیاگ از خوابگزارانِ آریایی تعبیر خوابش را پرسید. آنان هم پاسخ دادند که از این دختر پسری (یعنی کورش) زاده خواهد شد که سراسر آسیا را (...) پس آستیاگ با ناراحتی، ماندانا را به عقد ازدواج کمبوجیه (پدر کورش) درآورد.[1] در حقیقت آستیاگ دختر خود را از خانه بیرون انداخت. مدتی بعد هم ماندانا، کورش را به دنیا آورد. حال این ماندانا چگونه الگویی است که (طبق تواریخ مشهور) پدرش چشم دیدن او را نداشت؟ این چگونه الگویی است که (به تعبیر خوابگُزاران آریایی) با ادرار کردنش همه آسیا را ...؟!

- حال گمان کنیم که ماندانا زن خوبی بوده و به فرض محال، فرهیختگان ایرانی هزاران بار او را ستوده باشند (که البته عرض کردیم مطلقاً و ابداً حتی یک جمله در ستایش او در منابع ایرانی نداریم) باز هم باید گفت که ماندانا هیچ کار خاصی و هیچ خدمت روشنی به ایران و ایرانی نکرد. او حتی کمترین نقشی در بزرگ کردن کورش هخامنشی هم نداشت! چون پس از تولد کورش، آستیاگ دستور داد تا کورش (که نوزاد بود) را بکشند. اما کسی که مسئول انجام این کار شد، از سر دلسوزی، کورش را به یک گاوچران به نام (میتراداتس) سپرد و کورش توسط این گاوچران و همسرش (که سپاکو نام داشت) بزرگ شد.[2]

در پایان باز هم باید پرسید، چرا ماندانا باید الگوی زنان ایرانی باشد؟ چه دلیلی دارد؟! در طول تاریخ، کدام دسته از زنان ایرانی را سراغ داریم که به ماندانا اقتدا کرده باشند و به اهداف متعالی رسیده باشند؟! اصلا سراغ داریم؟

پی‌نوشت:

[1]. تاریخ هرودوت، کتاب 1، بند 107
تاریخ هرودوت، ترجمه هادی هدایتی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1382، ج 1، ص 194.
Herodotus, with an English translation by A. D. Godley. Cambridge. Harvard University Press. 1920, 1 : 107.
[2]. تاریخ هردودت، کتاب 1، بند 109-111 ؛ تاریخ هردودوت، ترجمه هادی هدایتی، همان، ج 1، ص 195-196 ؛ حسن پیرنیا، تاریخ ایران باستان، تهران: انتشارات دنیای کتاب، 1375، ج 1، ص 234-235.

تولیدی

دیدگاه‌ها

کانال تاریخ حقیقی ایران (نقد زرتشت و باستانگرایی) در سروش و ایتاء، مربوط به تیمِ ادیان‌‌نت: @n_bastan

کی این دروغا میگه

پیج‌های کورش‌پرست پر از دروغ و دغلکاری هست. این مقاله هم مستند و عین حقیقت هست.

این متن کاملا پیداست که مغرضانه نوشته شده. درمورد کسی که به استناد شما تاریخ هیچ تمجیدی از او نکرده و به مورد خاصی اشاره نشده، شما چطور اینگونه به تحقیر از او مینویسید؟

...که ماندانا زن خوبی بوده به فرض محال؟؟؟؟؟؟!!!! چطور به این قضاوت محال رسیدید؟؟ اونم بقول خودت بدون هیچ روایت و سندی ازین خانم در تاریخ ؟ شیوه نگارش و ابراز نظر داد میزنه چجور موجودی نویسنده این اراجیف هست

پاسخ به ناشناس: با دقت مطلب را بخوانید. گفتیم: «حال گمان کنیم که ماندانا زن خوبی بوده و به فرض محال، فرهیختگان ایرانی هزاران بار او را ستوده باشند». عبارت «به فرض محال» مربوط به خوب یا بد بودن ماندانا نیست. بلکه مربوط به آن است که فرهیختگان ایرانی هیچ گاه در منابع تاریخی و ادبی کلاسیک، ماندانا را ستایش نکردند. و اگر "به فرض محال" ستایش کرده باشند...

با سلام این مطالب کاملا نادرست است و همیشه اینگونه نیست که چون هیچ یک از مشاهیر تعریفی از ماندانا نکرده اند ماندانا نباید به ماندانا افتخار بکنیم و البته هزاران ایراد منطقی میشود از این مطلب گرفت

به رفتار جناب نامعلوم میشه هزاران ایراد منطقی وارد کرد. ماندانا اگر مایه افتخار هست چرا فرهیختگان ایرانی در طول تاریخ هیچ حرفی از ماندانا نزدند؟ جناب نامعلوم قرار نیست به این سؤال ایراد بگیرند. بلکه باید "پاسخ" بدهند. و بعد هم باید به این سوال پاسخ بدهند که بر چه اساسی به ماندانا افتخار میکنند؟

شما 2500 سال بعد اومدی و بدگویی گذشته خودت رو میکنی بدون سند اگر سندی هم گفتی از دشمنان ایران و سرزمینت میگی چرا از جنایات اسلام ب ایران حرفی نمگذاری فکر کنم ایرانی نیستی ولباس ایرانی تنت هست

ماندانا گذشته‌ی ما نیست. اگر گذشته ما بود، فرهیختگان ایران مثل فردوسی و یا حتی منابع زرتشتی از او نام می‌بردند. منابع ایرانی که هیچ ارزشی برای ماندانا قائل نشدند. یونانیان هم که از خوبی‌های او نگفتند. بر چه اساسی از ماندانا به خوبی یاد میکنید؟ روی هوا؟ روی باد؟ حرفتان درباره اسلام هم از روی لجبازی است. هم از روی هوا. برادر / خواهر رفتارتان را عوض کنید. لجبازی برای چه کسی منفعت داشت؟

اولا فردوسی اصلا تاریخ واقعی رو نمیگه و تاریخ اسطوره ای رو در اشعارش آورده شما حتی فرق اینا با همو نمیدونین دوما نبایدم حرفی زده بشه درموردش چون مطالبی اونقد وجود نداره دربارش از طرفی شما بری دوتا کتاب موثق در مورد حملات اسلام به ایرانو بخونی متوجه میشی که چه کارا با ایران کردن نمونش پر شدن جوی های آب از خون هستش قتل عام مردم پس کمتر از اسلامتون خوب بگین

1. شما در همه منابع تاریخی ایران بگردید اسمی از ماندانا پیدا میکنید؟ نه. 2. فردوسی میفرماید کتاب من افسانه و دروغ نیست. حقیقت هست. شما میگید افسانه و حرف‌های پای منقل هست. 3. کورش در حمله به اوپیس دریای خون به راه انداخت: https://www.adyannet.com/fa/tags/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%8A%D8%B3

من نگفتم حرفای فردوسی دروغه من میگم اسطوره اس تاریخ حقیقی نیس شما هنوز فرق تاریخ حقیقی و اسطوره ای رو نمیدونید تاریخ حقیقی میگه اولین پادشاه ایران دیااوکو هستش ولی تاریخ اسطوره ای میگه کیومرث اولین پادشاه ایرانه که حقیقتا این نیس

ببخشید اینو هم اضافه میکنم من هیچ وقت صحبت های فردوسی رو پامنقلی نگفتم این شمایی که اینجور برداشت میکنی فقط میگم تاریخ واقعی ایران نیس بلکه تاریخ اسطوره اس من خودم رستم تاریخه تو دانشگاه پس دیگه فرق این دوتا رو میدونم

یعنی زرتشت و انوشیروان و خسروپرویز هم اسطوره هستند؟ شاهنامه از این‌ها هم حرف زده. فردوسی میگه کتاب من کتاب تاریخ هست. اما صهیونیستها به گوش شما خوندند که شاهنامه اسطوره هست و افسانه و...

برادر من صهیونیسم دیگه چیه من به اونا چکار دارم حالا فردوسی کبیر اومده زرتشت و انوشیروان دادگرو توی شاهنامش آورده باید بگیم کل شاهنامه تاریخ حقیقی ایرانه؟ چون شاهنامه نباید سراسر اسطوره باشه از ساسانیان بهره کمی بردن از طرفی من مشکلم اینجاست که شما چرا قبول نمیکنی که تاریخ اسطوره با تاریخ واقعی خیلی فرق داره آیا رستم و سهراب وجود داشت؟آیا دیو و ضحاک ماردوش و فریدون وجود داشت؟معلومه که نه چون اینا واسه ما اسطوره هستن واقعی نیستن تاریخ واقعی ما به سه دوره باستان و بعد اسلام و معاصر تقسیم میشه ولی تاریخ اسطوره از پیشدادیان، کیانیان و اشکانی و ساسانی که اونم ساسانیان از انوشیروان و عدالتش گفته پس کل تاریخ باستان ایران درش گفته نشده خواهشا بیشتر تحقیق کنید تاریخ ایران فقط شاهنامه و کتاب های وابسته به اون نیس تاریخ ایران گسترده تر از اونیه که حتی فکرشو میکنید اینم اضافه کنم که افسانه های حماسی در شاهنامه به وفور دیده شده

شاید شما با صهیونیستها مرتبط نباشید، اما یقینا حرف‌ها و وسوسه‌های آنها را باور کردید و تکرار میکنید. فردوسی میگوید رستم و سهراب و ضحاک و دیو و ققنوس و... همگی تاریخ ایران و واقعیت‌های تاریخی هستند. سلسله‌های واقعی ایران، همان پیشدادیان و کیانیان هستند. بساط هخامنشیان توسط صهیونیستها در ایران پهن شد. سر این سفره‌ی حرام ننشینید لطفاً

آها پس تخت جمشید و پاسارگاد هم توسط صهیونیسم ها درست شده؟یا نه نه ببخشید توسط رضاشاه درست شدن؟ببخشید مدرک معتبرتون که همه جای جهان قبول کنن هخامنشیان با اونهمه جلال و جبروت که در اون زمان ۴۴ درصد جهانو تحت سلطه خودشون داشتن چیه؟آها حتما اونم غلطه شما درست میگی باشه دنیا دنیا غلط میگن شما درست میگی برادر من ۲۵ صدم تحقیق کن چیه زرتی میاین تاریخ واقعی دنیا رو میچسبونین به صهیونیسم و این چیزا برادر جان اینو بدون تاریخ با ابهت ایران در زمان هخامنشیان رتبه اولو از لحاظ وسعت داشته رتبه دوم مال هان هستش از طرفی شما میگی ققنوس و پیشدادیان واقعی هستن؟یا خدا یعنی منی که رشتم تاریخ بوده و پایان نامم در مورد ایران باستان بوده و کلی دربارش تحقیق کردم چرت بوده و شما میگی کار صهیونیسم جهانی و اسطوره تاریخ واقعیه؟

تخت جمشید یک اثر پیشدادی هست. نه هخامنشی. هخامنشی بودن این اثر، اولین بار توسط انگلیسی‌ها و فراماسونها و صهیوینستها مطرح شد و متاسفانه مردم قبول کردند. شما که رشته تان تاریخ بوده، چرا اینجایی که شما به آن میگویید پاسارگاد و آن را محوطه هخامنشی میدانید روی سنگ‌های تراش خورده اش امضاهای یونانی هست؟ چرا سبک ساختمانها یونانی هست؟

ببخشید ادامه دار شد فقط خواستم بگم بیشتر مطالعه کن لطفا یعنی تاریخ نگاران و مورخانی مثل عبدالحسین زرین کوب یا حسن پیرنیا اشتباه میگفتن و فردوسی که خودشم گفته کتاب اسطوره ای هست و همه میدونیم کتاب شاهنامه اسطوره ای و حماسی و شعر گونه هست واقعی واقعیه؟لطفا تحقیق بیشتر کنید در مورد سرزمینتون خواهشمندم

پیرنیا فراماسون بود. زرینکوب انسان بدی نبود، ولی قرار نیست هر چه گفته باشد درست باشد. فردوسی کتاب خودش را اسطوره نمیداند. بلکه تاریخ میداند. حماسه است. در عین حال، تاریخ است. سر سفره صهیونیست‌ها ننشینید. بحث هخامنشیان توسط غربی‌ها، فراماسون‌ها و صهیونیستها به ذهن شما القاء شد. در هیچ منبع تاریخی ایرانی، اسمی از هخامنشیان نمی‌بینید. اولین بار امثال سر جان مالکوم فراماسون و راولینسون حنایتکار انگلیسی این چیزها را به جامعه ایرانی یاد دادند. هدفشان استحاله هویتی شما بود.

آقا شمایی که میگی تاریخ ما رو صهیونیسم نوشته یه سوال چرا باید صهیونیسم بیاد تاریخ ما رو اونقد با ابهت و بزرگ و باشکوه بسازه ولی بعدش بیاد در فیلم ۳۰۰ اونو تخریب کنه؟ چرا نمیخواین قبول کنین تمام منابع تاریخی جهان تاریخ ایرانو از ماد ها و پارس ها و پارت ها میدونن همون ساسانیان میراث دار هخامنشیان میدونن خودشونو بعدشم شما میگی چجور تاریخی به شما یاد دادن که صهیونیسمیه ببخشید چون تاریخ واقعی رو یادمون دادن نه تاریخ حماسی و افسانه ای بعدشم شما فکر کردی چرا تاریخ یونان از تروا به عنوان حماسه یاد میکنه؟ چون واقعا حماسه و افسانه اس همونجور که میدانید پاشنه آشیل نقطه ضعف بود در حماسه ایرانی در شاهنامه هم چشم های اسفندیار نقطه ضعفش بود آیا این در واقعیت امکان پذیر است؟ اگر توجه کنید حماسه های جهان از هم وام گرفته شدن پس دلیل نمیشه واقعی باشن لطف کنین مطالعه داشته باشین

تاریخ پیشدادیان و کیانیان، خیلی با عظمت‌تر از تاریخ هخامنشی است. صهیونیستها با عَلَم کردن هخامنشیان، از ابهت و عظمت ما کم کردند. پشدادیان و کیانیان، عموماً انسان‌هایی موحّد و عدالت گستر بودند. اما شاهان هخامنشی (اگر درست و منطقی مطالعه کنیم) انسان‌هایی خونریز و متکبر بودند. حتی همین منشور کورش، سندی بر بت پرست بودن کورش هست. در همین منشور، کورش اقرار میکند به گوساله پرستی. میگوید گوساله پرست هستم. یعنی شاهان هخامنشی در تاریخ نویسی مدرن، هم متکبر و خونریز بودند. هم مروّج خرافات. ساسانیان هیچ گاه از هخامنشیان اسم نیاوردند. تمام منابع ساسانی، خود را از نسل کیانیان میدانند. کیانیان هم در بلخ حکومت میکردند در افغانستان کنونی. که ایران امروزی هم جزو قلمرو آنها بود. اما چشم اسفندیار و... بله از لحاظ عقلی محال نیست. من اهل مازندران هستم. یک سری قبرستانهای تاریخی وجود دارد از انسان‌های غول پیکر با قد بالای 10 متر که تا سالها پیش بسیاری از این اجساد و استخوانها کشف شده بود و افراد زیادی هم با این کاوش‌ها و یافتن‌ گنجینه‌ها میلیادر شدند. در سوادکوه مازندران، هنگام ساخت جاده بین المللی، منطقه ای یافت شد که موجوداتی عجیب با قد حدود 20 سانتی متر شبیه به انسان یافته شد و سریعاً دستگاه‌های مربوطه آن محیط را به دست گرفتند و عملیات جاده سازی، چند روز متوقف شد. همه این‌ها را بگذاریم کنار مفاهیمی چون ققنوس، دیوها، غول‌ها، و... می‌بینیم که هیچ کدام این‌ها محال نیست. در همین کتیبه‌های مصری و بین النهرینی، انسان‌های سُم دار، یا شیرهای بالدار یا انسان‌های پرنده یا موجوداتی عجیب وجود دارند که از دید ما همه اینها موجودات واقعی هستند. یعنی مردم یا لااقل بخشی از جامعه این موجودات را می‌دیدند. اینها افسانه نیستند. واقعیت هستند. هرچند باستان شناسان حیله گر، این‌ها را دروغ و تخیل می‌نامند. چون باستان شناسی امروز جهان دست صهیونیستها هست و اینها به ذهن مردم جهت می‌دهند و اندیشه‌ها را مدیریت میکنند. دکتر اسکار موسکارلا باستان شناس مشهور و از مسئولین ارشد موزه متروپولیتن نیویورک که نظراتی داد ولی چون به ضرر اسراییل بود امروز خانه نشین شده و بایکوت شده است.

چرا انقدر همه افراط و تفریطی هستیم؟ چرا یا از این ور بوم میفتیم یا از اون ور بوم؟ چرا وقتی میخوایم از یه مسئله ای انتقاد کنیم کل موجودیت اون مسئله رو می بریم زیر سوال؟ چرا وقتی از چیزی ناراحتیم دیگه شورشو درمیاریم؟ ما هممون ایرانی مسلمان هستیم. الگوی تمام زنان جهان حضرت فاطمه هستند، افتخار ایران و ایرانی هم کوروش کبیر. تمام

همینکه کوروش‌رو زاییده بایدبهش افتخارکنیم بانوماندانا نبود سلسله هخامنشی هم نبود

چرا ايراني نميخواهد مغز راكد و منجمد خود را بكار بياندازد؟از هرودت مغرض و دشمن ايران درباره يكي از بزرگترين بانوان ايراني مطلب ميگوييد ؟ يوناني هاي بربر پس از حملهددمنشانه اسكندر تمام كتابها و آثار فرهنگي ايران رانابود كردند

پاسخ به آرش فراهانی: همیشه دوست دارم با دیگران مؤدبانه حرف بزنم. اما وقتی به امثال تو میرسم مجبورم پا روی علاقه‌م بذارم. ادعای سواد و روشنفکریت لایه اوزون رو پاره کرده اما دقیقاً به شیوه پارینه سنگی رفتار میکنی. هردوت مغرض رو بذار کنار. در منابع ایرانی چی از بزرگی‌هایی ماندانا داری؟ اسم اسب رستم و خر اسفندیار با کلی تمجید در روایات ایرانی اومده. چرا هیچی از ماندانا نیومده؟ دست گدایی جلوی یونانی‌ها دراز نکن. از خودت و داشته‌های خودت سند بیار که ماندانا کی بوده چی بوده. ضمناً اینکه میگی اسکندر "همه" کتابها رو آتیش زده حرف آدم عاقل نیست. حرف نادان‌ها و بی‌سوادها است. ثانیا چطور اسم آدمهای درجه دهم تاریخی مثل آاستی عموی زرتشت که اصلا این آراستی نقشی در تاریخ نداشت؛ چرا اسم این اومده؟ اسم ماندانا نیومده؟ اگه یونانیها همه چی رو آتیش زدن خوب اسم اسب رستم که باید زودتر از بین میرفت. این همه شخصیتهای درجه چندم که در روایات ایرانی اسماشون اومده چرا از بین نرفته؟ مؤدب باش به نفع خودته.

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.