افزودن نظر جدید

برادر من صهیونیسم دیگه چیه من به اونا چکار دارم حالا فردوسی کبیر اومده زرتشت و انوشیروان دادگرو توی شاهنامش آورده باید بگیم کل شاهنامه تاریخ حقیقی ایرانه؟ چون شاهنامه نباید سراسر اسطوره باشه از ساسانیان بهره کمی بردن از طرفی من مشکلم اینجاست که شما چرا قبول نمیکنی که تاریخ اسطوره با تاریخ واقعی خیلی فرق داره آیا رستم و سهراب وجود داشت؟آیا دیو و ضحاک ماردوش و فریدون وجود داشت؟معلومه که نه چون اینا واسه ما اسطوره هستن واقعی نیستن تاریخ واقعی ما به سه دوره باستان و بعد اسلام و معاصر تقسیم میشه ولی تاریخ اسطوره از پیشدادیان، کیانیان و اشکانی و ساسانی که اونم ساسانیان از انوشیروان و عدالتش گفته پس کل تاریخ باستان ایران درش گفته نشده خواهشا بیشتر تحقیق کنید تاریخ ایران فقط شاهنامه و کتاب های وابسته به اون نیس تاریخ ایران گسترده تر از اونیه که حتی فکرشو میکنید اینم اضافه کنم که افسانه های حماسی در شاهنامه به وفور دیده شده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.