افزودن نظر جدید

یعنی زرتشت و انوشیروان و خسروپرویز هم اسطوره هستند؟ شاهنامه از این‌ها هم حرف زده. فردوسی میگه کتاب من کتاب تاریخ هست. اما صهیونیستها به گوش شما خوندند که شاهنامه اسطوره هست و افسانه و...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.