افزودن نظر جدید

آها پس تخت جمشید و پاسارگاد هم توسط صهیونیسم ها درست شده؟یا نه نه ببخشید توسط رضاشاه درست شدن؟ببخشید مدرک معتبرتون که همه جای جهان قبول کنن هخامنشیان با اونهمه جلال و جبروت که در اون زمان ۴۴ درصد جهانو تحت سلطه خودشون داشتن چیه؟آها حتما اونم غلطه شما درست میگی باشه دنیا دنیا غلط میگن شما درست میگی برادر من ۲۵ صدم تحقیق کن چیه زرتی میاین تاریخ واقعی دنیا رو میچسبونین به صهیونیسم و این چیزا برادر جان اینو بدون تاریخ با ابهت ایران در زمان هخامنشیان رتبه اولو از لحاظ وسعت داشته رتبه دوم مال هان هستش از طرفی شما میگی ققنوس و پیشدادیان واقعی هستن؟یا خدا یعنی منی که رشتم تاریخ بوده و پایان نامم در مورد ایران باستان بوده و کلی دربارش تحقیق کردم چرت بوده و شما میگی کار صهیونیسم جهانی و اسطوره تاریخ واقعیه؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.