افزودن نظر جدید

ببخشید اینو هم اضافه میکنم من هیچ وقت صحبت های فردوسی رو پامنقلی نگفتم این شمایی که اینجور برداشت میکنی فقط میگم تاریخ واقعی ایران نیس بلکه تاریخ اسطوره اس من خودم رستم تاریخه تو دانشگاه پس دیگه فرق این دوتا رو میدونم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.