افزودن نظر جدید

پیرنیا فراماسون بود. زرینکوب انسان بدی نبود، ولی قرار نیست هر چه گفته باشد درست باشد. فردوسی کتاب خودش را اسطوره نمیداند. بلکه تاریخ میداند. حماسه است. در عین حال، تاریخ است. سر سفره صهیونیست‌ها ننشینید. بحث هخامنشیان توسط غربی‌ها، فراماسون‌ها و صهیونیستها به ذهن شما القاء شد. در هیچ منبع تاریخی ایرانی، اسمی از هخامنشیان نمی‌بینید. اولین بار امثال سر جان مالکوم فراماسون و راولینسون حنایتکار انگلیسی این چیزها را به جامعه ایرانی یاد دادند. هدفشان استحاله هویتی شما بود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.