افزودن نظر جدید

...که ماندانا زن خوبی بوده به فرض محال؟؟؟؟؟؟!!!! چطور به این قضاوت محال رسیدید؟؟ اونم بقول خودت بدون هیچ روایت و سندی ازین خانم در تاریخ ؟ شیوه نگارش و ابراز نظر داد میزنه چجور موجودی نویسنده این اراجیف هست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.