افزودن نظر جدید

ماندانا گذشته‌ی ما نیست. اگر گذشته ما بود، فرهیختگان ایران مثل فردوسی و یا حتی منابع زرتشتی از او نام می‌بردند. منابع ایرانی که هیچ ارزشی برای ماندانا قائل نشدند. یونانیان هم که از خوبی‌های او نگفتند. بر چه اساسی از ماندانا به خوبی یاد میکنید؟ روی هوا؟ روی باد؟ حرفتان درباره اسلام هم از روی لجبازی است. هم از روی هوا. برادر / خواهر رفتارتان را عوض کنید. لجبازی برای چه کسی منفعت داشت؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.