افزودن نظر جدید

شما 2500 سال بعد اومدی و بدگویی گذشته خودت رو میکنی بدون سند اگر سندی هم گفتی از دشمنان ایران و سرزمینت میگی چرا از جنایات اسلام ب ایران حرفی نمگذاری فکر کنم ایرانی نیستی ولباس ایرانی تنت هست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.