افزودن نظر جدید

من نگفتم حرفای فردوسی دروغه من میگم اسطوره اس تاریخ حقیقی نیس شما هنوز فرق تاریخ حقیقی و اسطوره ای رو نمیدونید تاریخ حقیقی میگه اولین پادشاه ایران دیااوکو هستش ولی تاریخ اسطوره ای میگه کیومرث اولین پادشاه ایرانه که حقیقتا این نیس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.