افزودن نظر جدید

پاسخ به ناشناس: با دقت مطلب را بخوانید. گفتیم: «حال گمان کنیم که ماندانا زن خوبی بوده و به فرض محال، فرهیختگان ایرانی هزاران بار او را ستوده باشند». عبارت «به فرض محال» مربوط به خوب یا بد بودن ماندانا نیست. بلکه مربوط به آن است که فرهیختگان ایرانی هیچ گاه در منابع تاریخی و ادبی کلاسیک، ماندانا را ستایش نکردند. و اگر "به فرض محال" ستایش کرده باشند...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.