افزودن نظر جدید

این متن کاملا پیداست که مغرضانه نوشته شده. درمورد کسی که به استناد شما تاریخ هیچ تمجیدی از او نکرده و به مورد خاصی اشاره نشده، شما چطور اینگونه به تحقیر از او مینویسید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.