روز زن

فاطمه(س) تجلی نور خدا.
11/06/1400 - 11:25

از امام صادق (ع) نقل شده است كه آن حضرت در تفسیر آیه «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» فرمود: مراد از "لیل"، فاطمه (س) است و "قدر" خداوند است و همچنین در روایتی از پیامبر (ص) بین خشنودی فاطمه (س) و خشنودی خدا و خشم فاطمه (س) و خشم خدا رابطه برقرار است.

01/21/1400 - 08:14

نور علی تابنده قطب سابق فرقه‌ی منحرف گنابادیه نیز در راستای نادیده گرفتن زن مسلمانی که الگویش، دردانه خلقت حضرت زهرا (سلام الله علیها) ست؛ بی‌توجه به روز میلاد آن حضرت و روز زن، روز 8 مارس را روز زن نامید. واضح است که تابنده معلومات و سواد دینی ندارد ولی ندانستن جایگاه ویژه زنان در اسلام و ارزش و کرامتی که اسلام برای زنان قائل شده است عجیب و دور از ذهن است.

11/15/1399 - 20:09

صوفیان از نقل کرامت‌تراشی‌ها و داستان‌سرایی‌ها برای رابعه و دیگر بزرگان صوفیه، بزرگ نشان دادن و عَلَم کردن آنان در مقابل بعد معنوی و عرفانی ائمه‌ اطهار (علیهم‌السلام) است.

11/26/1398 - 13:02

اکنون، پرچم آزادی و شرف با نام حسین (ع) در دنیا برافراشته است. آنجایی که رنگ مقاومت و بوی شرافت و انسانیت باشد، نور حسین می‌درخشد. و این حسین تربیت شده دامان فاطمه (س) بود. فاطمه (س) بدون اغراق، الگوی همه آزادگان در آینده بشریت خواهد بود و چادر مشکی فاطمه (س) پرچم ظهور و عَلَم حکومت عدل در جامعه انسانی خواهد شد.

11/26/1398 - 09:26

در میان آثار ادیبان و اندیشمندان و مورخین و حُکَمای ایرانی در طول تاریخ، حتی یک جمله در تمجید و ستایش ماندانا نمی‌بینیم. گذشته از این، ماندانا هیچ نقش خاصی هم در تربیت کورش نداشت. حتی در منابع تاریخی می‌خوانیم که پادشاه ماد در خواب دید که از ماندانا آنچنانی ادراری جاری شد که همه آسیا را نجس کرد. از خوابگزاران تعبیر خوابش را پرسید. گفتند این ادرار نماد کورش است که همه آسیا را...