افزودن نظر جدید

شاید شما با صهیونیستها مرتبط نباشید، اما یقینا حرف‌ها و وسوسه‌های آنها را باور کردید و تکرار میکنید. فردوسی میگوید رستم و سهراب و ضحاک و دیو و ققنوس و... همگی تاریخ ایران و واقعیت‌های تاریخی هستند. سلسله‌های واقعی ایران، همان پیشدادیان و کیانیان هستند. بساط هخامنشیان توسط صهیونیستها در ایران پهن شد. سر این سفره‌ی حرام ننشینید لطفاً
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.