افزودن نظر جدید

به رفتار جناب نامعلوم میشه هزاران ایراد منطقی وارد کرد. ماندانا اگر مایه افتخار هست چرا فرهیختگان ایرانی در طول تاریخ هیچ حرفی از ماندانا نزدند؟ جناب نامعلوم قرار نیست به این سؤال ایراد بگیرند. بلکه باید "پاسخ" بدهند. و بعد هم باید به این سوال پاسخ بدهند که بر چه اساسی به ماندانا افتخار میکنند؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.