افزودن نظر جدید

تخت جمشید یک اثر پیشدادی هست. نه هخامنشی. هخامنشی بودن این اثر، اولین بار توسط انگلیسی‌ها و فراماسونها و صهیوینستها مطرح شد و متاسفانه مردم قبول کردند. شما که رشته تان تاریخ بوده، چرا اینجایی که شما به آن میگویید پاسارگاد و آن را محوطه هخامنشی میدانید روی سنگ‌های تراش خورده اش امضاهای یونانی هست؟ چرا سبک ساختمانها یونانی هست؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.