ازدواج با محارم در دین زرتشت، آری یا خیر؟

  • 1391/12/06 - 03:30

قول موبد نیکنام , موبد آذرگشتسب: که ازدواج با محارم در دین زرتشت وجود ندارد ، جواب دارد.

از جمله بحثها و مواردی که زرتشتیان نسبت به جوامع و ادیان با آن مواجه هستند ، بحث ازدواج با محارم است که زمان زیادی است که این ایراد بر جامعه زرتشتیان نسبت داده می شود و در این بین دو دسته نظریات وجود دارد:

عده ای که عمده آنها زرتشتی هستند ، این ازدواج را در دین زرتشت رد می کنند و بیان می دارند که چنین ازدواجی در ایران باستان و دین زرتشت وجود ندارد.

در مقابل، عده ای که بر این باورند، در دین زرتشت ازدواج با محارم وجود داشته، به چند متن از منابع زرتشتیان اشاره کرده اند.

ابتدا قولی از افرادی که ازدواج با محارم در دین زرتشت را قبول ندارند بیان می کنم:

سوال:

آیا دین زرتشت ازدواج محارم را جایز می داند؟

پاسخ کوروش نیکنام:

خیر، زرتشتیان زناشویی با نزدیکان را ندارند . یکی از تهمت های ناروای دشمنان فرهنگ ایران، ازدواج با محارم در سنت ایران باستان است که دروغی بیش نیست ، در مورد بینش زرتشت دراین باره به هات 53 از گات ها بیندیشیم که پیام آور ایران به دخترش پورچیستا می گوید جاماسب ( که از نزدیکان نیست وبیگانه است ) به خواستگاری تو آمده است من او را در دین داری تایید می کنم ولی تو با خردمندی و اختیار اگر مایلی او را به شوی خود بپذیر. و این نشان از باور به سنت زن و شویی در فرهنگ زرتشتیان است.و هیچگاه در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان مشاهده نشده است .

نکته :

در مورد پاسخ کوروش نیکنام چند نکته قابل تامل است:

۱-آقای نیکنام به جای اینکه پاسخ سوال را بیان کند ، آن را تهمت می داند!! سوال در مورد بحث ازدواج با محارم و باید آقای نیکنام پاسخ شبهات را بدهد ولی بجای آن این مطلب را تنها تهمت می داند و از پاسخ دادن آن به نوعی طفره می دهند.

۲-آقای نیکنام تنها موردی از اشو زرتشت و دخترش را بیان می کند و آن را دال بر  فرهنگ زرتشتیان می داند و نتیجه می گیرد که در تاریخ زندگی زرتشتیان ازدواج با نزدیکان نبوده است. آیا به نظر شما این پاسخ کاملی می باشد ؟

حال سوالی باقی است که آیا پاسخ نیکنام در جواب سوال ، درست می باشد ؟ آقای نیکنام در عوض پاسخ ، این مقوله را تایید می کنند و بهتر می بود بجای بیان سخن زرتشت در مورد ازدواج ، شبهه را بیان می داشتند.

در ادامه ، قول آقای آذر گشتسب که ازدواج محارم را در ایران باستان و دین زرتشت قبول ندارند بیان می شود، در حالی که این مطلب هم خالی از ایراد نمی باشد.
آقاى آذرگشتسب مى گوید: یكى از اتهاماتى كه به پدران نامدار ما نسبت داده اند تهمت نارواى زناشوئى با نزدیكان است كه از سوى دشمنان ایران و افرادى كه از مذهب ایرانیان باستان اطلاع عمیق نداشته اند، به نیاكان نامدار ما وارد آمده و آنها را به ارتكاب این عمل زشت ، متهم نموده اند. این افتراء نخست از سوى یونانیان كه با پدران ما دشمنى دیرینه داشته اند به منظور خاصى به آنها نسبت داده شد و قرنها بعد پس از آنكه خاك پاك ایران لگدكوب سم ستوران اعراب گردید، اینان نیز تا آنجا كه توانستند به این آتش دامن زدند، و در قرن اخیر چند تن از خاورشناسان و اوستادانان غربى ، با پیدا كردن واژه اوستائى ((فیتودت)) به خیال خودشان به این موضوع - تهمت - صحه گذاشتند، و ما اینك مى كوشیم تا به این تهمت ناروا كه پایه و اساسى ندارد با عقل و منطق جواب گوئیم و براى اینكه نوشته و ترتیب خاصى برخوردار باشد،........ به تهمت هاى وارده یكى پس از دیگرى با دلیل و منطق پاسخ مى گوئیم ، .........

بررسی سه مورد تاریخی:

۱-ازدواج كامبوزیا (کمبوجیه) با خواهر خود
نخستین نویسنده اى كه راجع به این موضوع مطلبى نوشته و این تهمت را به پادشاه بزرگ هخامنشى وارد نموده ، هرودت (484-409 پیش از میلاد) است . این نویسنده شرح قضیه را در كتاب خود به این مضمون آورده است : دومین خطایى كه كامبوزیا (کمبوجیه) مرتكب شد، كشتن خواهرش بود كه او را به مصر آورده و با او مانند یك زن زندگى مى كرد، گرچه او خواهرش بود و از یك پدر و مادر.
طرز ازدواج آنها بدین طریق بود كه پیش از این ، ازدواج برادر و خواهر مرسوم نبود؛ ولى كامبوزیا كه عاشق خواهرش شده بود، با اینكه مى دانست كه این كار غیر عادى است ، معهذا نمى توانست از آن چشم بپوشد. بنابراین پس از مدتى ، این مطلب را با قضات سلطنتى در میان نهاد و از آنها چاره جوئى كرد. داوران از پادشاه سه روز مهلت خواستند تا قوانین كشور را بررسى كنند. پس از پایان مهلت به حضور شاه شرفیاب شده ، به عرض رساندند كه در كلیه قوانین موجود نتوانستند قانونى بیابند كه خواهر را بر برادر حلال كند، ولى قانونى وجود دارد كه مى گوید: شاه سایه خدا است و فوق قانون است ! بنابراین او مى تواند به تمایل خود جامه عمل بپوشاند.
آنچه از این نوشته بدست مى آید این است كه در ایران باستان ازدواج با محارم نه سابقه كشورى داشته و نه سابقه در قوانین مذهبى . بنابراین هرودت گفته اش جز یك تهمت بیش نبوده ، ولى متاءسفانه نویسندگان دیگر كه بعد از هرودت آمده اند این مطلب را ناقص و با غرض خصمانه به مذهب زرتشت نسبت داده اند و پدران ما را متهم به عمل زشت ازدواج با محارم نموده اند.

نکته:

در این پاسخ چند مورد وارد می شود:

اولا اگر منظورتون از نداشتن سابقه کشوری ، این است که این مطلب در داخل ایران صورت نگرفته است ، پس خود اشو زرتشت هم که در خوارزم متولد یافته هم از بحث ایران خارج می باشد؟ غیر از این منطقه مصر هم در آن زمان جزو امپراتوری ایران بوده است؟

دوما مطلب شما در مورد تهمت خواندن سخن هرودت هم نوعی تهمت است چون پاسخ قانع کننده ای بیان نداشتید.

سوما، واقعا مطالبی که از ایران باستان و تاریخ و عقاید آن بدست زمان امروزه رسیده به چه طریق بوده است؟ آیا همین یونانی ها و غرب شناسان برای فهم ایران باستان زحمات زیادی نکشیده اند؟

۲-ازدواج اردشیر دوم با دختر خود

نخستین نویسنده یونانى كه به این موضوع اشاره نموده (( كتزیاس )) است كه در سال 440 قبل از میلاد مى زیسته است  نوشته هاى او در دست نیست ، ولى پلوتارك كه در سال 66 بعد از میلاد به دنیا آمده در رابطه با زندگى اردشیر دوم ، پادشاه هخامنشى به استناد گفته كتزیاس ، این پادشاه را متهم به ازدواج با دخترش مى كند. پلوتارك در این باره مى گوید:

اردشیر دوم - ارتاكزرس - یك كار كرد كه كلیه بدى هاى او را نسبت به یونانیان جبران كرد و آن كشتن - تیسافرن - دشمن بزرگ یونان بود كه پادشاه به اصرار مادرش ، پریزاد، تیسافرن را كشت ، و چون پادشاه این كار را به اصرار مادر و طبق تمایلات او انجام داد، مادرش از آن به بعد مى كوشید كه پادشاه را از خود راضى نگهدارد و در هیچ كارى برخلاف میل او رفتار نكند. پریزاد بارها دیده بود كه پادشاه نسبت به یكى از دخترهاى خود - آتوسا - علاقه زیادى دارد ولى مى كوشد كه این عشق و علاقه را از مادر خود و مردم پوشیده دارد. پریزاد، پس از اطلاع از این موضوع كوشید تا نسبت به نوه اش - آتوسا - علاقه بیشترى نشان دهد و هر وقت فرصت مى یافت ، از زیبائى و حسن رفتار او نزد پادشاه سخن فراوان مى گفت و او را لایق پادشاه مى دانست تا سرانجام ، شاه را تحریك كرد تا با او ازدواج كند.

پاسخ آقای آذرگشتسب: در اینجا باز مشاهده مى شود كه شاهنشاه از اینكه به دختر خود عشق مى ورزد، همواره مى كوشد تا این عشق را از نظر مردم پوشیده دارد، چون از مردم و مادرش خجلت مى كشد، و عاقبت اردشیر به تحریك مادرش كه زن جاه طلب و بدجنسى بود، به این كار اقدام مى ورزد.

 نکته:

لازم به ذکر است، یکی از منابع برای تاریخ نویسان امروزی ، سخنان نویسندگان یونانی می باشد.

پاسخ آقای آذرگشتسب , بیشتر دلالت دارد که این عمل صورت گرفته , هرچند که مخفیانه می باشد ، و ایشان در رد این مطلب سخنی را بیان نداشته اند.

نسبت به اینکه آقای آذر گشتسب در مقام پاسخ گویی و رد این مطلب هستند ، ولی جواب ایشان دال بر رد این مطلب نیست بلکه بر صورت گرفتن این ماجرا دلالت دارد.

۳-ازدواج قباد با دختر خود

موضوع ازدواج قباد با دخترش را اولین بار ((آگاتیس)) كه در عهد پادشاهى انوشیروان مى زیست ، عنوان نموده است كه قباد پدر انوشیروان با دختر خود به نام ((زنبق)) ازدواج كرده ولى بدین موضوع نه فردوسى روانشاد در شاهنامه اش اشاره كرده و نه تاریخ نویسان عرب و دیگر تاریخ نگاران و حتى پروفسور رالینون مترجم تاریخ هرودت به انگلیسى ، در این باره چیزى ننوشته است . اگر شبهه را قوى بگیریم ممكن است بگوئیم كه قباد تحت تأثیر آئین مزدك قرار گرفته و این كار را كرده است ، زیرا مى دانیم در زمان پادشاهى قباد، شخصى به نام مزدك پیدا شد و ادعاى پیامبرى نمود و عده اى از مردم ایران ، از جمله قباد، دین و آئین او را پذیرفتند.

دینى كه مزدك عرضه داشت بر اساس اشتراك در همه چیز دور مى زد. مزدك مى گفت: خداوند همه چیز را براى همگان آفریده است ، و نباید آن را به شخصى معین اختصاص داد. دین جدید با قوانین اشتراكى خود به اساس قانون مالكیت و زناشویى و مراسم و سنن خانوادگى ایرانیان لطمه بزرگى وارد نمود و آن را سست كرد.

پاسخ :آگاتیاس مى گوید: عمل ازدواج با محارم اخیرا در ایران پیدا شده و همه این خلاف قانونها و بى نظمى ها، در اثر تعلیمات دین مزدك در ایران پیدا شده بود كه با خلع قباد از پادشاهى و كشته شدن مزدك و مزدكیان ، ریشه كن شد ، و پیش از پادشاهى قباد و ظهور مزدك ، عمل ازدواج با محارم در ایران ، متداول نبوده و به قول آگاتیاس ، اخیرا شیوع یافته است.

نکته:

در پاسخ این مورد هم آقای آذرگشتسب این مطلب را از یونانیان می داند و همین را موجب رد آن می داند  با اینکه یکی از منابعی که در شناخت ایران باستان و تاریخ آن ، مورد استفاده موخان می باشد ، سخن یونانیون می باشد.

با اینکه آقای آذرگشتسب در مقام رد بحث ازدواج بامحارم هستند ، باز هم وقوع این ماجرا را اثبات می کنند که این مورد ازدواج با محارم صورت پذیرفته است.

چرا آقای آذرگشتسب در تمامی این موارد تاریخی که می خواهند این ادعا ها را رد کند ، آنها را اثبات می کنند ، این دلالت بر چه دارد؟ وجود ازدواج با محارم ، یا عدم وجود آن؟

 

پی نوشت:

1- سایت موبد کوروش نیکنام

2- کتاب نوروز تا نوروز, موبد کوروش نیکنام

3- مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان, موبد اردشیر آذرگشسب.

 

لینک مرتبط:

اسناد ازدواج با محارم در آیین زرتشتی

 

تولیدی

دیدگاه‌ها

اونطور که من در بحثها دیدم خانم شما سواد و اطلاعات نسبی دارین اما بیشترین اطلاعاتی از بازی با کلمات است.. در جواب شما نسبت به شبهه ازدواج پیامبر با خاله اش رجوع شد به منابع دینی و لینک برای شما: http://pasokhgoo.ir/node/76093 اگر سوالی در مورد دین اسلام دارید به مرکز ملی پاسخگویی مراجعه کنید.

سلام. بسیار از شما سپاسگزاریم. این تارنما نیازمند حضور دین‌آگاهانی چون شماست.

میتونم سوال کنم منظور شما از کلمه "دین آگاه" دقیقا چی هست!؟

یعنی چی سواد ایشون نسبی هست!؟ یعنی سواد(اگر به معنای آگاهی و دانش بگیریم و نه سیاهی) شما نسبی نیست!؟ مبداء و مطلق است!!!؟

جناب شیرین باز که توهم زدی و از روی خیال بافی حرف زدی ؟ چرا هر چه سخن یاوه ومزخرفه بدون سند بیان میکنی کجا چنین چیزی را دیدی که پیامبر اسلام العیاذ بالله .... ؟ شرم هم خوب چیزیه دیگه ؟ حرف مفت زدن آسونه دلیل و مدرک معتبر ارائه بده از زبان مسلمانان نه دشمنان و مغرضان؟ اصلاً تو اسم خاله پیامبر ما را میدانی که اینچنین بهتان میزنی؟

در جواب شیرین: در مورد ازدواج پدر و دختر خوانده خوب دقت کن دختر خوانده نه دختر واقعی ؟ نه دختری که از خون او باشد؟ دلیلش هم روشنه چون در دین کامل اسلام احکام الهی من درآودی نیست یعنی کسی نمی تواند به صرف اینکه کسی را دختر خود نامیده احکام دخترش را بر او جاری کند مثل محرم بودن و ارث بردن و.... تمام احکام دین ما منشا الهی داره نه انسانی که با میل انسانی عوض بشه؟ یقینا وقتی کسی با اسم ساختگی (دختر خوانده) محرم نمیشه سایر احکام محارم هم بر آن جاری نمیشه؟

اون اسنادو که پیامبر با خالش ارتباط داشت رو کنید هیچ اسناد معتبر ی نیست بهتان به رسول خدا نزنید هدایت بشین انشالله

دمت گرم.سایتت عالیه فقط اگه امکانش هست منابع رو رو هم بیار.

همه میدونند که زرتشت دین خدایی بوده پس اگر خداوند یک قانون برای سعادت بشر داشته در همه کتابها یکی میباشد چه دین اسلام و چه دین یهود و مسیح هیچ فرقی نمیکنه.الان وهابی ها که سلفی و ریشه شان به اهل سنت میرسه ادعای مسلمونی میکنند وفتواهای زشتی (مانند همبستری پدر با دختر) را داده اند پس باید بگوئیم دین حضرت محمد اشکال دارد؟نه این درست نیست همه اینها تحریفات افرادی سودجو و دنیا پرست هستند که برای هوسرانی خود هر کاری میکنند و اینکه آقایان تاریخ نویسان یونانی مطالبی نوشته اند بعد از سالها و حتی قرنها که از اون ماجرا گذشته آن هم از انسانهایی که معلوم نیست درست میگفتند یا نه ؟ضمناً کتابهای پیامبران غیر از حضرت خاتم همگی تحریف میشدند چه برسد به صحبتهای مردمانی که محققان ازشون تحقیق کردند یا حتی کتابهای خودشون هم شاید تحریف شده

مجید جان نظرت بسیار عالی و قانع کننده بود

سلام من حتی با یکی از دخترای زرتشتی که بحث کردم اخر صحبتاش یه جورای با یه مطلبی بهم رسوند اونا حتی خدا را هم قبول ندارند و نظریه از دانشمندی اورد که انکار خدا را میکرد

تو رو خدا بر اساس اقلیت نتیجه گیری کلی نکنید .... زرتشت اولین دین یکتا پرستیه ! پایه و اساس این دین تنها با تکیه بر حضور یکتای اهورا مزداست .... اون شخصی ک شما میگید تنها نظر خودش رو ابراز کرده .، لطفا کمی تحقیق کنید راجع به این موضوع

ناشناس عزیز، یکی کمی فکر کنی اونها براساس اعتقادات واضح خودشون معتقد به دو خدایی هستن، خدای خیر و خدای شر، پس یکتا پرست نیستن.

این دو خدایی نیست مگه ما به شیطان اعتقاد نداریم خب برای اونا هم موضوع به این شکل بوده اونی که تو میگی میشه مثل اعتقاد یونانی ها که صد تا خدا داشتن اگه قرار بود یکتاپرست نباشن با تو جه به اینکه یونانی ها و ایرانی ها هم نسلم بودن خب ایرانی ها هم میومدن برا هر چی یه خدا در نظر میگرفتن برا خورشید اب اتش.اما واضحه که مثل یونانی ها نبودن و بصورت کاملا کلی به اهورامزدا(خدا شخصیت مثبت) و شیطان (شخصیت منفی)اعتقاد داشتن.یکم تحقیق کنی به وضوح میبینی که در ایین زرتشت اهریمن خدا نیست مثل انگره مینیو است مثل شیطان ما.

سلام. در اسلام برای شیطان مقام الوهیت و خالقیت وجود ندارد. اما برای اهریمن در دین زرتشتی وجود دارد. اهریمن در آیین زرتشستی خالق بخشی از جهان است. در دین زرتشتی نیز ایزدانی وجود دارند، همانند ایزد آب، ایزد زمین، ایزد آسمان و... که پرستش میشوند. در ادامه به کامنت korosh دقت کنید. سپاس

چرا خودتونو خسته میکنید؟ بعضی ها معلوم نیست جیره خور کجان که تمام توانشونو گذاشتن تا افتخارات تاریخ ایرانو محو کنن و کلی هم دلیل میارن و از نوشته های بیگانه هایی که خواهان نابودی این سرزمینن کمک میگیرن که تاریخمونو به گند بکشن کاش بجای این همه وقتی که صرف جمع کردن این اراجیف کردن فقط یک قدم برای سربلندی این مملکت میکردن

سلام ب ی ط ر ف گرامی، مفاخر ایران بر جای خود باقی است. کسی افتخارات را زیر پا نمی‌گذارد، اما برخی مسائل ابداً افتخار نیستند، حقایق باید تبیین شوند. گذشته چراغ راه آینده است. این چراغ باید روشن بماند و درست کار کند. سپاس

حق باشماست آقا سامان

شما تحقیق کردین و این مطلب را بیان کردین؟ بر فرض اینکه دین زرتشت یکتا پرستی را بیان کرده است ، قبل از زرتشت ادیان یکتاپرستی دیگری نیز وجود داشته است. و دین زرتشت اولین دین نیست.

بله تحقیق کردم.نیازی به فرض نیست دین زرتشت جز ادیان الهی است درست است که تحریف شده ولی نباید به کل اینکه یک دین است را زیر سوال برد.بعلاوه همانطور که گفتم در دین زرتشت اهریمن مانند شیطان است و منفور است دین مزدکی این موضوع را بهم ریخت و اهورا مزدا و اهریمن را مانند دو برادر و زاده از یک خدا میداند که درست نیست و در دین زرتشت اینگونه که نبوده هیچ بلکه اهریمن را اصلا در حد رقابت با اهورامزدا نیز نمیدانستند.

تمام این حرفا تهمته دوستان اینارو معتقیدین به ادیان دیگر زدن متون پهلوی توسط مفسران اون موقع تفسیر شده و خیلی شخصی برداشت شده ازش یعنی هرکی هرجور دلش خواسته نوشته.در دین زرتشت واژه ای که نسبت دادن به معنای ازدواج با محارم یعنی ازدواج با نزدیکان یعنی خویشاوندان برلی حفظ اصالت نسل.حالا این چرررت و پرت تا رو مسلمونا و یهودیا به زرتشت نسبت دادن.خدای خیر و خدای شررر در زبان پارسی خدای خیر و شر یعنی خدای واحد بعدشم بعد از حمله اعراب زبان ایرانی ها عربی شد و بعد فردوسی این زبان و زنده کرد ولی با حروف عربی پس واسه ما زرتشت شناس نشین چون کلی چیزا تغییر کرده بعد حمله اعراب کثیف.

ما دین را با پیروانش نمی سنجیم. مبنای سنجش دین آموزه ها و پیامبر آن دین است. در ضمن در اسلام هم خیلی ها خدا را قبول ندارند. آیا باید اسلام را دین بدی بدانیم؟

کورش جان ، من هم میتونم با منابع خودتون چیزهایی از دین اسلام اثبات کنم که شرمم میاد بگم ... ایا صرف اینکه ان منابع توسط یک مسلمان نوشته شده ان روایت صحت داشته ؟ کتب زرتشتیان رو باید با تحقیق و پژوهش بررسی کرد مثلا بخشی در وندیداد است که ازدواج استیجاری رو مشروع میداند ،این بخش مربوط به دوران مزدک و عقاید کمونیستی اوست که عقیده داشت زن و زمین ... باید مشترک باشند ! ایا ما باید صرف اینکه سخن مزدک در وندیداد(قانون نامه ساسانیان) امده به زرتشت و زرتشتیان اتهام ازدواج استیجاری بزنیم ! خود زرتشتیان میدونن چه بخش هایی رو باید حذف کنن و چه بخش های متعلق به خودشونه ! نیازی به نقد و بررسی شما نیست !

شیرین گرامی باز هم حاشیه!!! شما اول در مورد این مطلب که بیان شده توضیح و مطلبتون رو بفرمایید ، بعد می تونیم در محلی که مباحث اسلامی هست در مورد مسائل و مبانی شما بحث و گفتگو نماییم. برای توجه شما: تا سال 1350 کتاب وندیداد کاملا در مراسماتی مانند برشنوم و ... خوانده می شد و احکام آن مورد استفاده و استناد زرتشتیان بوده است و برای خواندن این کتاب آداب خاصی را موبدان زرتشتی داشتند. کتاب وندیداد از کتب اوستایی است که کاملا تا زمان حال باقی مانده است؟ وندیداد تمام 22 فرگرد آن مورد استفاده بوده و در جایی نیست که بخشی از وندیداد مورد استفاده بوده و بخشی نبوده است ، دلیل سخن شما می تواند ما را راهنمایی کند.

تو از خودت شرمت بشه کافر بدبخت با کدوم منابع خودمون اراحیف دشمنانو میگی که گمراهان نوشتن

خدایی هم در کار نیست ... اگر بود باید به اتهام جنایت و تبعیض بر بشر محاکمه بشه !

شیرین گرامی چرا موبدان زرتشت وقتی در این مطلب ادعا دارند که ازدواج با محارم در دین زرتشت نیست ولی می آیند و به نوعی این مورد را تایید و صحه می گذارند؟ خدایی در کار نیست یعنی چی؟ شما به اهورا مزدا اعتقاد ندارین؟ فرقه ای جدید در دین زرتشت هست؟ یا خرد امروزی زرتشتیان به این مطلب رسیده است؟

اگر خدایی نباشه ، این زندگی کردن و حمایت شما از دین زرتشت و .. چه فایده داره!!! مثل بازیی که برد و باخت نداشته باشه!!!

خدایی نیست و اگر بود باید به جرم جنایت وتبعیض علیه بشر محاکمه بشود!!!!! کدام تبعیض؟ کدام جنایت؟ خدایی که از زمانی که حتی مادت هم از تو خبر نداشت به تو در رحم مادرت در حالی که نطفه بیش نبودی مهربانی کرد و نعمت داد و تا آلان که این جا نشسته ای همواره به خواست و اراده اوست که نفس می کشی! این خدا جنایت کرده؟ خدای که تو ناسپاس را که منکر وجودش هستی روزی می دهد ؟ تبعیض گر است ؟ عجب است از انسانی که ادعای عقل دارد ولی خدا را منکر می شود چگونه است که تمامی اشیا اطرافت خالق و سازنده دارد و تو نداری؟ البته شاید هم خدایی که در دین تو به تو معرفی شده جنایتکار و تبعیض گر باشد ولی خدایی که من در دین آسمانیم دیدم بهترین است مهربانترین است حتی مهربانتر از مادر یا هر کس دیگر خدایی که از رگ گردن به من نزدیکتر است و هر وقت بخواهم با او صحبت و درد دل می کنم خدایی که هیچ کس قدرتی در مقابل او ندارد .

خدا شفات بده معلوم بود کافر خدا نشناسی درضمن خدا اهل ظلم و جنایت نیست دهنتو ببند تو خودت داری به خودت داری به خودت ظلم میکنی کافر بی دین این جهان جهان امتحان وآزمایشه وبلاخره تموم میشه وهرکی ثروت وقدرت و زیبایی وموقعیت بهتری خدا بهش داده وظیفشم بیشتره امیدوارم زودتر هدایت بشی تا دستی دستی خودتو بدبخت نکردی

هیچ شکی نیست که آیین زرتشت خدایی است آوردن این اتهام ها نیز واقعا بی شرمانه است اول آن که ازدواج با محارم در آن زمان در یونان و روم و مصرو بابل و حجاز و تمام دنیا. رسم بوده ولی در ایران تنها مواردی پیش آمده و مرسوم نبوده این که کمبوجیه یا چند پادشاه دیگر دست به چنین خطایی بزنند دلیلی بر مرسوم بودن آن نیست در هیچ جای دین ما اسلام نیامده که به دین های دیگر تهمت بزنیم از آن گذشته این اراجیفی که نوشته اید تف سر بالاست و بیش از همه به خودمان توهین کرده ایم.

تازه از این پادشاهانم مدرکی در دست نیست کمبوجیه به مرحله مانند داریوش اصلا نرسید(یعنی بعد از کوروش کبیر داریوش از پادشاهان مهم هخامنشیه ابنو برای کوبیدن کمبوجبه نگفتم کمبوجبه پسر ارشد کوروش لسیار هم دلیر و شجاع و کمی هم زود جوش بوده وبه نظرم هیچ وقت با خواهرش ازدواج نکرده)کما اینکه مدرکی هم بر اینکه کرده باشه نیس یعنی ما میدونیم همسر داریوش پا شاه بزرگ ملکه اتوسا بوده مادر خشایار اما هیج جا اشاره نشده که همسر کمبوجیه ملکه ارتیستون خواهرش بوده اصلا کمبوجیه فرزند نداشته راجع به یه همچین شخصی که مدرکی ازش نیس راحت میشه شایعه ساخت مثل اینکه میگفتن خواهرش ازش باردار بوده کمبوجیه عصبانی بوده بهش لگد زده و بچه مرده!!!!!دیگه چی!!!تازه مدرک هردوته؟؟؟؟!!!هردوت یونانی!!!یونانیانی که سرداراشون بعضی هاشون خودشونو برتر از اینکه با زن ها ارتباط داشته باشن میدونستن و همجنسبازم هم بودن بعضا ابایی هم نداشتن.

بعدشم با این حرفا به کجا میخواین برسین دین زرتشت وجود داشته نه 2500سال پیش بلکه شاید 7000سال پیش دین یکتاپرست بوده اتش رو نمیپرستن بلکه به عنوان عنصر مقدس فبول داشتن چون دیده بودن چطور بیماری ها رو درمان میکنه میکروب زدایی میکنه پاک میدونستنش و این دین زمان هخامنشی هم بوده دین واقعا بخصوص به نسبت زمان ظهورش میشه گفت دی نیکی و خوبی هم بوده(اشاره به سخنان کوروش)بعلاوه دوره هخامنشی هم از بهترین دوره هاست چه تو قدرت چه تو عدالت چه تو پبشرفت و عقل و حکمت.دنیا این دوره رو حتی از ما هم بهتر میشناسه .ایرانی ها اون زمان هم دوره رومی ها و یونانی ها بودن با کمی تحقیق میبینیم که نه تنها تو قدرت از اونا کم نبودن بلکه ببنید چقدر پاکتر و عاقلتر و باخردتر بودن.یونانی ها به اسکندر با اون همه خصلت های بدش که تازه اولشم از مقدونیه اومده به خود یونانیان دانشمند و حکیم حمله کرده افتخار میکنن اونوقت ما!!!!به تنها دوره درخشانمون چی میگیم!!من با علی موافقم شما ها دارید به خودمون توهین میکنین این همه خرد واقعا در اون دوره ادم واقعا باید بهشون احترام بذاره ما در زمان هخامنش دریاسالار زن داشتیم اونوقت عربها دخترها رو زنده به گور میکردن کاری نبود که نکرده باشن این همه پیامبر برای ارشاد کردنا اونا خدا فرستاد اما هیچ فکر کردین اگه دین زرتشت دین نبوده و یکتاپرست نبوده و....چرا خدا برای ما پیامبر نفرستاد من فکر نمیکنم تو تقدیر ما این بوده باشه که عربها که کلی طول بکشه بفهمن خدا چیه بخوان بیان به ما اونم بزور نیزه اینو بفهمونن!!!!حضرت علی پشت اینکار اونا نبوده اونا حتی خود حضرت علی رو هم اون دوره بایکوت کرده بودن.

نمیدونم چرا خیلی از کامنت های منتشر نمیشه

ببینید هدف بنده تنها حقیقت جویست وگرنه ازدواج با محارم رو ننگ نمیدونم ، اگر دقت کنید ازدواج با محارم در اسلام مباح است و در کشورهای سنی مذهب بسیار شاهد ازدواج پدر و دختر هستیم ... در طول تاریخ ایران تنها چند مورد ازدواج با محارم بوده است که اکثرا مربوط به شاهان بوده است و شاهان هم به دلایل سیاسی و در شرایط نامتعارف چنین کاری میکردند !ایرانیان رسم ازدواج با محارم را از بومیان عیلامی گرفته اند ! وندیداد در تناقض کامل با سایر بخش ها نوشته شده است ، برای رد ازدواج استیجاری به ارت یشت بند 57 به بعد مراجعه کنید که ایزد بانو اشی ونگوهی میگوید : ایزد اشی شکایت میکند از زنی که فرزند نزاید ، شکایت میکند از زنی که فرزندی جز از شوهر خود بزاید ، ایزد اشی شکایت میکند از مردی که دختری رو بدون ازدواج ابستن نماید (زنا نماید)، این ناروا ترین کاریست که مردی ظالم انجام دهد ... . توضیح اینکه چطور وندیداد و عقاید مغان دوباره به دین زرتشتی اصیل بازگشت نیازمند تحقیق بسیار از دوران دسیسه گیومات مغ(بردیای دروغین) تا قدرت گرفتن مغان ساسانیست! اما باید دانست که موبدان اصیل زرتشتی حتی در دوران ساسانی هم همیشه در مبارزه با مغان ملعون بوده اند ... نکته اساسی اینکه مغان معتقد به ازدواج با خویشان بودند و این ازدواج از همدینان و هم نژادان یا در صورت اجبار به محارم هم کشیده میشد ، گرچه توضیحات بسیاری دارم ولی اینجا ظرفیت توضیح نداره ولی به پرسش های احتمالیتون پاسخ میدم ! بنده هیچگاه نگفتم زرتشتی هستم و ذره ای به وجود خدا اعتقاد ندارم ...

سلام در مورد اینکه ازدواج با محارم کار موبدان نبوده و کار مغان بوده است باید عرض کنم که در مورد کرتیر یکی از قدرتمند ترین موبدان زمان ساسانیان داریم که مروج ازدواج با محارم بود. چه بگوییم وندیداد برای مغان بود و برای زرتشتیان نبوده و اینکه بطور کلی وندیداد را رد کنیم باز هم در عمل غیر این است و زرتشتیان متکی به این کتاب بوده اند و می توانید با کمی مطالعه در کتب آقای رستم شهزادی و آذرگشسب ببینید. امروزه هم طبق کتاب تدوین شده توسط انجمن موبدان ، وندیداد جزو کتب اوستا و جزو کتب زرتشتیان می باشد. اگر این محیط ظرفیت توضیح نداره مشکلی نیست می توان در محیط های دیگری بحث کرد ولی با دلیل و رفرنس!! از صراحت صحبت شما در مورد دین هم خوشم آمد چون تا جایی که بتوانید از زرتشت دفاع می کنید و در جایی که بحثی ندارید و شاید قابل بحث برای شما نباشد بیان می کنید که من طرفدار این دین نیستم.

جناب شیرین این ادعا که من حقیقت جویم از زبان هر کس می شود در بیاید ولی چیزی که مهم است این است که آن شخص در ست و دقیق تحقیق کند نه با عینک دودی مسلما هر نوع پیش فرض در مورد نتیجه بی اثر نیست. کسی که از اول در برخورد با یک دین موضع مغرضانه بگیرد هیچ گاه به نتیجه نمی رسد در ضمن برای استدلال در مورد یک دین باید به منابع اصیل آن مراجعه کرد نه حدس و گمانها و شنیده ها!!

تو دنبال کفر و دروغ و گمراهی هستی نه حقیقت جویی اسم حقیقت و خراب نکن

خدمت اقایون عرض کنم کمبوجیه کبیر اصلا خواهر نداشته من زرتشتی نیستم اما تاریخ خیلی خوندم و میدونم بزرگ مرد ایران کورش کبیر فقط یک زن با دوپسر داشته خاک بر سر هردوت که انقدر خر بوده

خدمت آقا محمود کمبوجیه کبیر چه فردی هست؟ سخن شما را می توان با بیان رفرنس قبول کرد ولی روی هوا خیلی حرفهای دیگری هم می توان بیان نمود،مثلا کوروش اصلا پسر هم نداشته باشه تا بطور کلی مسئله ازدواج با محارم پیش نیاید!!!

درود بر همه انهایی که نضپظر خودشون ودادن دین زرشت دین کاوه اهنگر . فردوسی واز جمله کورش بزرگ بوده همین و بس بدرود

درود بر شما که جوابی برای پاسخ دادن به این مطلب نداشتید و این افراد را واسطه کردید. درود

محارم بعد از اسلام پدید آمدند . مخصوصا محارم جدید . برای مثال حضرت یعقوب دو خواهر را به عنوان زن برای خود برگزید که این در اسلام حرام است . حضرت آدم بچه هاش باهم ازدواج کردند . آیه قران است . این مسائل مملکت رو آباد نمیکنه . به همنوع خودت احترام بزار . ما همه ایرانی هستیم با سپاس

مورد حضرت یعقوب را شما از قرآن نمی توانید دلیل بیاورید چون در کتاب مسحیان چنین آمده است. در مورد فرزندان حضرت ادم هم احتمالات زیادی است و این مورد شما ، یکی از آنهاست و بهتر می بود که رفرنس آن را هم بیان می داشتید که در کجای قرآن آمده که فرزندان حضرت آدم با هم ازدواج کردند. احترام خوب است. برای اینکه احترام را هم متوجه شود بهتر است برخی از موضوعات را سرچ نمایید و بعد دم از احترام بزنید. در این جا احترام حفظ شده و به هیچ فردی بی احترامی نشده و تنها با رفرنس واقعیتی از تاریخ بیان شده است.

سلام.مطالبتون کاملا جالب و خواندنی بود.اما میدونید داستان چیه؟؟این ننگ و تهمت از زمانی وارد ایران شد ک یهودیان در دربار خشایار شاه نفذ کردن!!!بعد از اون این انحراف در دین بدلیل فتنه گری قوم یهود آغاز شد!!!ازدواج بین محارم در دین زرتشت جایی ندارد اما توسط یهودیان نفوذی در دربار پادشاهان ایران توسط مردخای و داستان استر ک همه میدانند آرام آرام این فتنه آغاز شد.اصن حکومتمون هخامنشیان نبود!!!این اسم بنا ب سابقه بد بعد از حکومت خشایار بوجود آمد.یعنی هخامنش=خاخامنش!!!!یعنی دوستداران خاخام ها!!!!بابا هرچی میکشیم از دست این قوم فاسد صهیونیسم میکشیم!!!در پایان میگم منظورم از یهودیان خدای نکرده جمعیت کلیمیان نیستاااا!!!منظورم کسایی هست ک صهیونیستن و فک میکنن قوم برترند رو زمین!!!مرسی

شما كه اين حرفها را مي گين يه عربين تا يك ايراني

اینکه میگن پادشاهان زرتشتی با نزدیکان خود عمل زناشویی انجام میدادن .تهمت یونانیان هست به دلیل شکست هایی که از پادشاهان ایران میخورند اومدن این حرفا رو زدن .وگرن شعار گفتارنیک .پندارنیک .کردارنیک .مال زرتشت هست چطور میشه همچین حرفی صحت داشته باشه .ایران وایرانیبید به زرتشت و پادشاهان زرتشتی افتخار کنه .شما ایران قبل اسلام نگاه کنید ابرقدرت جهان بود .ایران بعد از اسلام جز فاجعه و فلاکت و بدبختی چیز دیگه نداشته .بدرود

فاجعه و بدبختی هارم بگو نژاد پرست ببینیم به چی ربط داشته

شیعه ومسلمانم.محقق وپژوهشگرادیان هستم وجامعه شناسی درس می دهم. انتساب زوجیت با محارم درزرتشت غیرممکن است .اگرهم درتاریخ ایران چیزی شنیده اید دال بر التزام وعمل بر تدین آن افراد نبوده اولا خبر تاریخی مستناد به چندان توجیه تاریخی هم ندارد. یک حرف است اما چیزی که الان در دیانت زرتشتیان هست یعنی اینکه نهاد سابقشان بری از این تهمت است.

آقای ابرار گرامی دلیل شما برای اینکه ازدواج با محارم در دین زرتشت وجود ندارد ، به نظرم خیلی آبکی هست!! چون یکی یا دو مورد نیست که قبول نکنیم ، بلکه در تاریخ ایران از این قبیل موارد بسیار بوده است و همچنین این کار توسط موبد کرتیر یکی از موبدان مهم زمان ساسانیان نیز انجام شده است. در کتاب دینی خود زرتشتیان نیز نمونه هایی از این رسم وجود دارد.

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.