افزودن نظر جدید

یعنی چی سواد ایشون نسبی هست!؟ یعنی سواد(اگر به معنای آگاهی و دانش بگیریم و نه سیاهی) شما نسبی نیست!؟ مبداء و مطلق است!!!؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.