افزودن نظر جدید

تازه از این پادشاهانم مدرکی در دست نیست کمبوجیه به مرحله مانند داریوش اصلا نرسید(یعنی بعد از کوروش کبیر داریوش از پادشاهان مهم هخامنشیه ابنو برای کوبیدن کمبوجبه نگفتم کمبوجبه پسر ارشد کوروش لسیار هم دلیر و شجاع و کمی هم زود جوش بوده وبه نظرم هیچ وقت با خواهرش ازدواج نکرده)کما اینکه مدرکی هم بر اینکه کرده باشه نیس یعنی ما میدونیم همسر داریوش پا شاه بزرگ ملکه اتوسا بوده مادر خشایار اما هیج جا اشاره نشده که همسر کمبوجیه ملکه ارتیستون خواهرش بوده اصلا کمبوجیه فرزند نداشته راجع به یه همچین شخصی که مدرکی ازش نیس راحت میشه شایعه ساخت مثل اینکه میگفتن خواهرش ازش باردار بوده کمبوجیه عصبانی بوده بهش لگد زده و بچه مرده!!!!!دیگه چی!!!تازه مدرک هردوته؟؟؟؟!!!هردوت یونانی!!!یونانیانی که سرداراشون بعضی هاشون خودشونو برتر از اینکه با زن ها ارتباط داشته باشن میدونستن و همجنسبازم هم بودن بعضا ابایی هم نداشتن.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.