افزودن نظر جدید

سلام در مورد اینکه ازدواج با محارم کار موبدان نبوده و کار مغان بوده است باید عرض کنم که در مورد کرتیر یکی از قدرتمند ترین موبدان زمان ساسانیان داریم که مروج ازدواج با محارم بود. چه بگوییم وندیداد برای مغان بود و برای زرتشتیان نبوده و اینکه بطور کلی وندیداد را رد کنیم باز هم در عمل غیر این است و زرتشتیان متکی به این کتاب بوده اند و می توانید با کمی مطالعه در کتب آقای رستم شهزادی و آذرگشسب ببینید. امروزه هم طبق کتاب تدوین شده توسط انجمن موبدان ، وندیداد جزو کتب اوستا و جزو کتب زرتشتیان می باشد. اگر این محیط ظرفیت توضیح نداره مشکلی نیست می توان در محیط های دیگری بحث کرد ولی با دلیل و رفرنس!! از صراحت صحبت شما در مورد دین هم خوشم آمد چون تا جایی که بتوانید از زرتشت دفاع می کنید و در جایی که بحثی ندارید و شاید قابل بحث برای شما نباشد بیان می کنید که من طرفدار این دین نیستم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.