افزودن نظر جدید

جناب شیرین باز که توهم زدی و از روی خیال بافی حرف زدی ؟ چرا هر چه سخن یاوه ومزخرفه بدون سند بیان میکنی کجا چنین چیزی را دیدی که پیامبر اسلام العیاذ بالله .... ؟ شرم هم خوب چیزیه دیگه ؟ حرف مفت زدن آسونه دلیل و مدرک معتبر ارائه بده از زبان مسلمانان نه دشمنان و مغرضان؟ اصلاً تو اسم خاله پیامبر ما را میدانی که اینچنین بهتان میزنی؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.