افزودن نظر جدید

در جواب شیرین: در مورد ازدواج پدر و دختر خوانده خوب دقت کن دختر خوانده نه دختر واقعی ؟ نه دختری که از خون او باشد؟ دلیلش هم روشنه چون در دین کامل اسلام احکام الهی من درآودی نیست یعنی کسی نمی تواند به صرف اینکه کسی را دختر خود نامیده احکام دخترش را بر او جاری کند مثل محرم بودن و ارث بردن و.... تمام احکام دین ما منشا الهی داره نه انسانی که با میل انسانی عوض بشه؟ یقینا وقتی کسی با اسم ساختگی (دختر خوانده) محرم نمیشه سایر احکام محارم هم بر آن جاری نمیشه؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.