افزودن نظر جدید

تمام این حرفا تهمته دوستان اینارو معتقیدین به ادیان دیگر زدن متون پهلوی توسط مفسران اون موقع تفسیر شده و خیلی شخصی برداشت شده ازش یعنی هرکی هرجور دلش خواسته نوشته.در دین زرتشت واژه ای که نسبت دادن به معنای ازدواج با محارم یعنی ازدواج با نزدیکان یعنی خویشاوندان برلی حفظ اصالت نسل.حالا این چرررت و پرت تا رو مسلمونا و یهودیا به زرتشت نسبت دادن.خدای خیر و خدای شررر در زبان پارسی خدای خیر و شر یعنی خدای واحد بعدشم بعد از حمله اعراب زبان ایرانی ها عربی شد و بعد فردوسی این زبان و زنده کرد ولی با حروف عربی پس واسه ما زرتشت شناس نشین چون کلی چیزا تغییر کرده بعد حمله اعراب کثیف.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.