افزودن نظر جدید

شیرین گرامی باز هم حاشیه!!! شما اول در مورد این مطلب که بیان شده توضیح و مطلبتون رو بفرمایید ، بعد می تونیم در محلی که مباحث اسلامی هست در مورد مسائل و مبانی شما بحث و گفتگو نماییم. برای توجه شما: تا سال 1350 کتاب وندیداد کاملا در مراسماتی مانند برشنوم و ... خوانده می شد و احکام آن مورد استفاده و استناد زرتشتیان بوده است و برای خواندن این کتاب آداب خاصی را موبدان زرتشتی داشتند. کتاب وندیداد از کتب اوستایی است که کاملا تا زمان حال باقی مانده است؟ وندیداد تمام 22 فرگرد آن مورد استفاده بوده و در جایی نیست که بخشی از وندیداد مورد استفاده بوده و بخشی نبوده است ، دلیل سخن شما می تواند ما را راهنمایی کند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.