افزودن نظر جدید

سلام ب ی ط ر ف گرامی، مفاخر ایران بر جای خود باقی است. کسی افتخارات را زیر پا نمی‌گذارد، اما برخی مسائل ابداً افتخار نیستند، حقایق باید تبیین شوند. گذشته چراغ راه آینده است. این چراغ باید روشن بماند و درست کار کند. سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.