افزودن نظر جدید

اونطور که من در بحثها دیدم خانم شما سواد و اطلاعات نسبی دارین اما بیشترین اطلاعاتی از بازی با کلمات است.. در جواب شما نسبت به شبهه ازدواج پیامبر با خاله اش رجوع شد به منابع دینی و لینک برای شما: http://pasokhgoo.ir/node/76093 اگر سوالی در مورد دین اسلام دارید به مرکز ملی پاسخگویی مراجعه کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.