افزودن نظر جدید

شما تحقیق کردین و این مطلب را بیان کردین؟ بر فرض اینکه دین زرتشت یکتا پرستی را بیان کرده است ، قبل از زرتشت ادیان یکتاپرستی دیگری نیز وجود داشته است. و دین زرتشت اولین دین نیست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.