افزودن نظر جدید

اگر خدایی نباشه ، این زندگی کردن و حمایت شما از دین زرتشت و .. چه فایده داره!!! مثل بازیی که برد و باخت نداشته باشه!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.