افزودن نظر جدید

سلام. در اسلام برای شیطان مقام الوهیت و خالقیت وجود ندارد. اما برای اهریمن در دین زرتشتی وجود دارد. اهریمن در آیین زرتشستی خالق بخشی از جهان است. در دین زرتشتی نیز ایزدانی وجود دارند، همانند ایزد آب، ایزد زمین، ایزد آسمان و... که پرستش میشوند. در ادامه به کامنت korosh دقت کنید. سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.