افزودن نظر جدید

درود بر همه انهایی که نضپظر خودشون ودادن دین زرشت دین کاوه اهنگر . فردوسی واز جمله کورش بزرگ بوده همین و بس بدرود
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.