افزودن نظر جدید

ناشناس عزیز، یکی کمی فکر کنی اونها براساس اعتقادات واضح خودشون معتقد به دو خدایی هستن، خدای خیر و خدای شر، پس یکتا پرست نیستن.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.