افزودن نظر جدید

هیچ شکی نیست که آیین زرتشت خدایی است آوردن این اتهام ها نیز واقعا بی شرمانه است اول آن که ازدواج با محارم در آن زمان در یونان و روم و مصرو بابل و حجاز و تمام دنیا. رسم بوده ولی در ایران تنها مواردی پیش آمده و مرسوم نبوده این که کمبوجیه یا چند پادشاه دیگر دست به چنین خطایی بزنند دلیلی بر مرسوم بودن آن نیست در هیچ جای دین ما اسلام نیامده که به دین های دیگر تهمت بزنیم از آن گذشته این اراجیفی که نوشته اید تف سر بالاست و بیش از همه به خودمان توهین کرده ایم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.