افزودن نظر جدید

جناب شیرین این ادعا که من حقیقت جویم از زبان هر کس می شود در بیاید ولی چیزی که مهم است این است که آن شخص در ست و دقیق تحقیق کند نه با عینک دودی مسلما هر نوع پیش فرض در مورد نتیجه بی اثر نیست. کسی که از اول در برخورد با یک دین موضع مغرضانه بگیرد هیچ گاه به نتیجه نمی رسد در ضمن برای استدلال در مورد یک دین باید به منابع اصیل آن مراجعه کرد نه حدس و گمانها و شنیده ها!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.