افزودن نظر جدید

بله تحقیق کردم.نیازی به فرض نیست دین زرتشت جز ادیان الهی است درست است که تحریف شده ولی نباید به کل اینکه یک دین است را زیر سوال برد.بعلاوه همانطور که گفتم در دین زرتشت اهریمن مانند شیطان است و منفور است دین مزدکی این موضوع را بهم ریخت و اهورا مزدا و اهریمن را مانند دو برادر و زاده از یک خدا میداند که درست نیست و در دین زرتشت اینگونه که نبوده هیچ بلکه اهریمن را اصلا در حد رقابت با اهورامزدا نیز نمیدانستند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.