افزودن نظر جدید

شیرین گرامی چرا موبدان زرتشت وقتی در این مطلب ادعا دارند که ازدواج با محارم در دین زرتشت نیست ولی می آیند و به نوعی این مورد را تایید و صحه می گذارند؟ خدایی در کار نیست یعنی چی؟ شما به اهورا مزدا اعتقاد ندارین؟ فرقه ای جدید در دین زرتشت هست؟ یا خرد امروزی زرتشتیان به این مطلب رسیده است؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.