افزودن نظر جدید

خدمت آقا محمود کمبوجیه کبیر چه فردی هست؟ سخن شما را می توان با بیان رفرنس قبول کرد ولی روی هوا خیلی حرفهای دیگری هم می توان بیان نمود،مثلا کوروش اصلا پسر هم نداشته باشه تا بطور کلی مسئله ازدواج با محارم پیش نیاید!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.