رستم فرخزاد با ایران چه کرد ؟؟؟

  • 1393/02/08 - 12:39
این مقاله، مستنداتی درباره‌ی نقش «رستم فرخزاد» در به‌هم‌ریختگی اوضاع سیاسی-اجتماعی ایران، همزمان با حمله‌ی اعراب، ارائه می‌کند. نگارنده‌ی این نوشتار، نه با رستم فرخزاد و نه با هیچ کس دیگر کینه و دشمنی ندارد، هدف تنها بیان حقایقی است که کمتر شنیده می‌شود. به راستی، رستم فرخزاد چه نقشی در سقوط ساسانیان ایفاء کرد؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جنگ قادسیه و نبردهای پیش و پس از آن، همواره محل گفتگو بوده است. در این زمینه هرچه بیشتر مطالعه و تحقیق می‌شود، نکاتی شگفت‌انگیزتر به دست می‌آید. از آن جمله بررسی ابعاد گوناگون شخصیت رستم فرخزاد (فرمانده ارتش ساسانیان در زمان حمله‌ی لشکریان عمر بن الخطاب به ایران) است. این مقاله، مستنداتی درباره‌ی نقش «رستم فرخزاد» در به‌هم‌ریختگی اوضاع سیاسی-اجتماعی ایران، همزمان با حمله‌ی اعراب، ارائه می‌کند. نگارنده‌ی این نوشتار، نه با رستم فرخزاد و نه با هیچ کس دیگر کینه و دشمنی ندارد، هدف تنها بیان حقایقی است که کمتر شنیده می‌شود.
یکی از مهم‌ترین و سنگین‌ترین ضرباتی که رستم فرخزاد بر پیکره‌ی ایرانِ ساسانی وارد نمود، کودتای وی علیه آزرمیدخت (ملکه‌ی وقت ساسانیان) بود. بدین صورت که رستم فرخزاد به خاطر مسائل شخصی، با ارتش تحت امر خود به تیسفون حمله کرده؛ آزرمیدخت را کور کرد و سپس او را کشت.[1] همین امر موجب بروز یک شکاف عمیق و جبران‌ناپذیر در جامعه‌ی ایرانی شد. چه اینکه آزرمیدخت در شش ماه حکومتش، توانست به بخشی از جامعه سر و سامان دهد. لیکن کودتای رستم فرخزاد علیه وی دقیقاً در زمانی رخ داد که اعراب به ایران حمله کرده بودند.[2] در حقیقت این اقدام خودخواهانه‌ی رستم فرخزاد موجب شد وضعیت کشور متشنج شده؛ جنگی داخلی رخ دهد.
از دیگر اقدامات خائنانه‌ی رستم فرخزاد، تنش‌های وی با فیروزان بود که در نهایت موجب شد جامعه‌ی ساسانی به طور کامل دچار ازهم‌گسیختگی شود. این دو نفر، فرماندهان ارتش ایران بودند که بر سر قدرت، با یکدیگر به نزاع پرداختند. آن هم در زمانی که ایران ساسانی در بدترین شرایط ممکن قرار داشت؛ در وضعیتی کاملاً شکننده، که بخشی زیادی از کشور به تصرف سپاهیان عربی درآمده بود. منابع متعدد تاریخی گویای این است که مردم ایران در ماجرای جنگ قادسیه، این دو فرمانده ارتش را بزرگترین مقصر در نابسامانی کشور می‌دانستند.[3] رفتارهای نابخردانه و ننگین رستم فرخزاد به اندازه‌ای شدید بود که در ماجرای جنگ قرقس (یکی از نبردهای سنگین میان سپاه عرب و ساسانیان)، پارسیان علیه او شوریدند و همین امر سبب شد که ارتش ساسانیان ضعیف‌تر گشته؛ جنگ داخلی تشدید گردید.[4]
دیگر نکته‌ی قابل توجه این است که در دین زرتشتی، زنان و دختران از نسل اهریمن شمرده می‌گردند [5]، لذا پادشاهی یک زن بر کشور، برای اشراف و بزرگان ساسانی، قابل تحمل نبود. لیکن چون در دربار ساسانیان هیچ شاهزاده‌ای از جنس مذکر نمانده بود، به اجبار و از سر ناچاری، پوراندخت (دختر خسرو پرویز) به پادشاهی رسید. اقدامات حیرت‌انگیز رستم فرخزاد در این زمینه هنگامی بود که وی‏ نزد پوراندخت (ملکه وقت ساسانیان) رفت. او از پوراندخت درخواست کرد تا تمامی «زنان» خسروپرویز را معرفی کند. پوراندخت چنین کرد. سپس رستم فرخزاد دستور داد تا زنان درباری (از جمله همسران خسروپرویز) را شکنجه کردند (!) تا اگر فرزند مذکّری دارند، اعلام کنند! در اثر این رفتار بی‌شرمانه‌ی رستم فرخزاد، پسرکی به نام یزدگرد سوم (که از ترس جانش مخفی شده بود) را یافتند و به زور بر تخت پادشاهی نشاندند! [6] و پوراندخت نیز به طرزی مشکوک از صفحه روزگار محو گردید. 
دیگر لکه‌ی سیاه که در کارنامه‌ی رستم فرخزاد دیده می‌شود، که حقیقتاً ضربه‌ای مهلک بر پیکره‌ی جامعه‌ی ساسانی بود، پیشگویی‌های وی مبنی بر پیروز شدن اعراب بر جامعه‌ی ساسانی بود. وی منجّم بود و از حرکت ستارگان، سرنوشت ساسانیان را دریافته بود که شکستی سنگین از سپاهیان عرب خواهند خورد.[7] لذا این پیشگویی وی موجب تضعیف روحیه‌ی بخش عظیمی از جامعه‌ی ساسانی شده بود. چنان‌که جمشید گرشاسب چوکسی (پژوهشگر زرتشتی) درباره‌ی نقش ادبیات پیشگویانه در تصرف ایران، می‌نویسد که رستم فرخزاد پس از بررسی اجرام فلکی و دریافتن این مسئله که اعراب در این نبرد پیروز می‌شوند، این مسئله را با مردم نیز در میان گذاشت! [8] البته نقش رستم فرخزاد در فروپاشی نظام حکومتی ساسانی، بسیار شدیدتر از این است. وی قبل از این حوادث نیز سپاهیان ایران را علیه خسرو پرویز شورانده بود. در حالی که می‌توانست بین قوای نظامی و سیاسی، صلح و دوستی برقرار کند، اما با حیله‌گری‌هایش موجب بروز اختلافات و درگیری بین قوای ایرانی شد. حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه می‌گوید که خسرو پرویز بر اثر یک اشتباه (یا حتی یک مسئله واقعی) بر بعضی سپاهیان خشم گرفت. آن گاه رستم فرخزاد را مأمور نمود تا سپاهیان را اخطار دهد. لیکن رستم فرخزاد به جای اینکه با نرمی مسئله را خاتمه دهد، سپاهیان را علیه خسرو پرویز تحریک و تهییج نمود.[9] چه اینکه خود از فرمان شاه سرپیچیده بود:

         كه پيچيده بد رستـــــم از شهــــــــريار            بجايى خود و تيــغ زن ده هـــزار [10]

وی به اندازه‌ای سخن‌چینی و نمامی نمود تا اینکه سپاهیان را علیه خسرو پرویز به شورش درآورد و کشور را به لبه‌ی پرتگاه رساند:

         بدَر بر همــــــى بود تا هــــر كســــــــــــى            همــى كـــرد زان آزمايـــــــــــش بســـــى‏
         همى ساخــت همــــواره تا آن سپـــــــــاه            بپيچيـــــــد يك سر زِفَـــرمان شـاه [11]

سپس كار را به جايى رسانید، كه شاه را بركنار كردند.[12] آنگاه شیرویه (پسر خسرو پرویز) به پادشاهی رسید، لیکن ایران سراسر جنگ داخلی، آشوب و شورش شده بود.[13] بی‌تردید قدرت‌طلبی‌ها و رفتارهای نامعقول رستم فرخزاد نقشی اساسی در سقط حکومت ساسانیان داشت. چنانکه وی خود نیز بر اندیشه‌ی ناثواب و طمع‌ورزی‌هایش اقرار نمود. چنان که شخصی به او گفت: «تو كه واقع حال [شکست خوردن ساسانیان از سپاه عرب] را مى‏‌دانى چرا اين كار [فرماندهی سپاه] را پذيرفتى؟» گفت: «از روى طمع و علاقه به رياست».[14] در نهایت نیز رستم فرخزاد، در نبرد به دست سعد بن ابی‌الوقاص کشته شد.[15]

پی‌نوشت :

[1]. آرتور كرستين‌سن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه: رشيد ياسمى،‏ انتشارات دنياى كتاب، تهران ۱۳۶۸، ‏ص 649-647
سر جان مالكوم، تاريخ كامل ايران‏، ترجمه: ميرزا اسماعيل حيرت‏، انتشارات افسون‏، تهران ۱۳۸۰، ج 1 ، ص 106
عباس قدیانى‏، فرهنگ جامع تاریخ ایران‏، انتشارات آرون‏، چاپ ششم، تهران‏، ج 1 ، ص 21
و از منابع کهن نیز بنگرید به :
تاريخ طبری، ترجمه ابو القاسم پاينده‏، انتشارات اساطير، تهران‏ ۱۳۷۵، ج‏ 2 ، ص 784
ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، ترجمه الف. امامى و ع. منزوى‏، ناشر: سروش / توس‏، تهران‏، ۱۳۶۹ / ۱۳۷۶، ج ‏1 ، ص 224 و ...
[2]. تاريخ طبري، همان، ج ‏ 4 ، ص 1592
[3]. ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج‏ 1 ، ص 288     
[4]. تاريخ طبري، همان، ج‏ 4 ، ص 1601 ؛ ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج ‏ 1 ، ص 281
[5]. بنگرید به مقاله «عقل زن در نگاه دين زرتشتی» و «برتری پسر بر دختر در دین زرتشتی»
[6]. ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج‏1، ص: 289
[7]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1343 ، بيت 48754 –48759
[8]. جمشید گرشاسب چوکسی، ستیز و سازش؛ مسلمانان غالب و زرتشتیان مغلوب، ترجمه نادر میرسعیدی، انتشارات ققنوس، تهران 1385، ص 74-75
[9]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص  1314 ، در فهرست: "برگشتن سپاه ايران از خسرو و رها كردن شيرويه از بند" و ص 1316 بیت 47802-47804
[10]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317 ، بیت 47814
[11]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317 ، بيت 47819
[12]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317
[13]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317- 1319 
[14]. تاريخ طبری، همان، ج‏ 4 ، ص 1594-1593
[15]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص  1349
 

برچسب‌ها: 
تولیدی

دیدگاه‌ها

سلام گرامی؛ همین که پیامبر اکرم را با نام "حضرت" خطاب میکنید نشانگر فطرت پاک شماست. بسیاری از کسانی که به راستی در حرامزادگیشان تردید نیست، اشرف مخلوقات را با آنچه لایق والدینشان است خطاب می‌کنند. خرسندم که شما در خطابات شما فطرت پاک خود را نشان دادید. در اسلام، آنچه پیامبر انجام میداد، نسبت به دشمن متجاوز از اهل کتاب، سه راه بود: یا قبول اسلام، یا جزیه یا جنگ. درباره کورش غربیها با اهداف خاصی از کورش چهره ای غیر واقعی ساختند (و دست یهود در ساختن این چهره نمایان است). اما چهره واقعی زرتشت در متون اصیل ایرانی خلاف آن چیزی است که غربیها ساخته اند. کورش در منابع ایرانی، تنها یک فرمانده نظامی و یک حاکم دست نشانده است: [www.adyannet.com/news/15103] و [http://www.adyannet.com/news/15251]. غربیها یک کورش رؤیایی و خیالی ساخته اند تا ملت ایران را تخدیر کنند. حالبتر اینکه کورش شخصاً سواد خواندن و نوشتن نداشت و چون خط میخی هخامنشی در زمان داریوش ساخته شد. در اسلام نیز خون هیچ کس جز کسی که با خدا و پیامبر دشمنی میکند، ریخته نمیشود (و تهمت خونریزی به پیامبر ناجوانمردی است). قرآن، آیه 8 ممتحنه را بخوانید: خدا شما را از نيكى كردن و عدالت نسبت به كسانى كه دركار دين با شما نجنگيدند و شما را از ديارتان بيرون نكردند باز نمى‏دارد زيرا خدا عدالت پيشگان را دوست دارد.

چقدر چرت و پرت میگی زرتشت جز پیامبران معروف نیست اونوقت مسیحیا اونا از مسیح بالاتر میدونن اکثر مسیحیا جز عیسی کس دیگرو قبول ندارن کم چرت بگو حضرت محمد وامامان هم تحمیل نمیکردن وجنگ و دوست نداشتن از خودت دری وری نگو هم 3تا جنگ امام علی هم قیام کربلا حاصل جنگ طلبی دشمنان بود امام حسن هم اصلا جنگ نکرد چه بحوای چه نخوای پیامبر و آلش بهترینند بعدشم چرت و پرت نگو که اونو نمیشناسن میشناسن خودشونو مثل تو زدن به خریت

او مثلا بلدی حرف بزنی هیچ پیامبری جنایتکار نبود جنایتکار خودتی وهیچ امامی هم دینشو تحمیل نکرد وهروقت جنگ راه مینداختند جنگ میکرد پیامبر وامامان هم از همه بالاترن غربی ها اشتباه میگن اسلام به ما کمک کرده ما سرمونو کردیم زیر برف پیشرفت آمریکا بیشتره خب مثل شما نژاد پرست نیستن وبه فکر گذشته نیستن توهم یاد بگیر پیشرفت کن درضمن در جنگ صلیبی کتابهای مسلمین باعث پیشرفتشون شد اسلامم از همه برتره در اسلام چپاول و غارت و تجاوز به زنان نیست کج فهم زنده به گور کردن کار اعراب جاهله اتفاقا اسلام به زن بها دادو تعریف درست کرد

زرتشت بزرگترین پیامبر جهان که مانند حضرت محمد و اماما جنگ را دوست نداشت و خونریزی زیاد نمیکرد فقط راه را به مردم نشان میداد برخلاف پیامر و اماما دین را تحمیل نمیکرد و برخلافشان خود در میان بت پرستان یکتاپرست شد نه سواد را مانند پیامبر یجا اموخت بلکه تلاشش برای درس و تفکر زبانزد همگان است نه شق القمر و از این مزخرفات نمیکرد جهان را یعنی ایران را زرتشتی کرد که پیامبر و امام علی حسن حسین سجاد باقر کاظم و ......... نتوانستند اعراب را از جاهلیت برانداز کنند کورش کبیر دوستانش را دوست کرد پادشاهانی از جمله کراسوس نبونید استیاگ و ارتب و..... که تا اخر وفادار مانند و بعضی ها را کورش به ایالات فرستاد و زندگی راحت را گزراندند حالا از صد و بیست چهار هزار پیامبر و اماما باس خودشون صدهزارتا دشمن داشتند غربی ها یونانی ها رومی ها ایرانی های پس از ان تمام بشریت مورخان باستانشناسان ایرانشناسان کاوشگران همه اعتراف کردند که تعالیم زرتشت باعث رفاه و اسایش و معنویت و چیزهای دیگر شده ارسطو افلاطون سقراط بطلمیوس و حتی دانشمندان بزرگ جهانی قرون یا ناپلعون همگی از او و کورش سخن میگویند چون مانند مسلمانا افراطی نیستند که بگن وای محمد علی توسرخودشون بزنن حالا نظر شما زد زرتشت هیچ کاری نمیکنه مثلا شما دشمنش باشید یه ادم مهمی یا دانشمند و پیامبزی نظر تو یه قرون هم نمی ارزه چرا که همه او را دوست دارند حالا هرچی میخوای بگو

سلام گرامی؛ آقا رسول الله هم علاقه ای به جنگ نبود، اما وقتی دشمن ایشان اهل منطق نیست، و مخالفین ایشان تابع احساسات و وسوسه‌های شیطان هستند، چه باید کرد؟ زرتشت هم جنگید، بر سر دین جنگید. هم کشت، هم تهدید کرد، هم مجبور کرد. در هر حال قیاس یک پیامبر خدا با کسی که پیامبر نبود (زرتشت) کار درستی نیست. شاید از دید شما، معجزه، "مزخرف" باشد. برای همین است که بسیاری از افراد با دیدن معجزات، باز هم لجاجت میکردند و ایمان نمیآوردند. کورش هم در طول زندگی اش دائماً در حال جنگ بود، و در حال کشورگشایی. لازمه این کار کشتار و تجاوز به سرزمینها و جانها و اموال است.

حضرت محمد بزرگترین پیامبر جهانه پیامبر وامامان هم جنگ و دوست نداشتن واین بزرگواران هم راه درست ونشون میدادن ودینو تحمیل نمیکردن مزحرف هم خودتی نه کارای پیامبر ایرادای الکی نگیر بعدشم تو خودت داری ایرانیارو باعرب جاهل یکی میدونی خخخ الانم اکثر مردم ایران و پیامبر و امامان شیعه کردن و تواز این میسوزی جاهل بعدشم پیامبر وامامان هم در مواقعی دشمناشونو دوست میکردن بعدشم پیامبران وامامان همیشه یه سری دشمن داشتن که مخالف حقیقت و درستی بودن درضمن انقدرهم اغراق نکن یجور وانمود نکن که همه چی خوب بوده نژاد پرست افراطی خوبه تا اونجایی که من شنیدم خود زرتشت وکوروش هم به دست دشمناشون کشته شدن درضمن ما دشمن زرتشت هستیم اما شما دشمن مقدسات ماهستید و نادونید حرفاتون مهم نیست باپوزه ی سگ دریا نجس نمیشه خودتون نجس میشین خدا هداییتون کنه آمین

من راجبش چیزی نمیدونم ولی خاک کردن دخترا عرب توسط پدران و برادرانشون همیجا شنیدم. و از دبستان خوندمش. اصن که زرتشتیا زناشون شککنجه کنن از به گور کردن خو بدتر نیست

زنان کجا پادشاه شدن منظورت ملکه شدنو همسر پادشاه شدنه خب زن ملکه میشه دیگه

زن ار نژاد اهريمن است گفته بعضي موبدان زمان زرتشت كه دشمني داشتند نوشته ميشد و نه خود زرتشت ميبينيم در زمان اشكانيان هخامنشيان و اوايل ساساني و اواسط ان زن نقش بزرگي داشت و زنان را باارزش مي شمردند در حالي كعهه بعد از اسلام زن را به كنيزي و بردگي و تجاوز ميكردن و حقوق انها بسيار كم بود و فقط مرد را بزرگ ميدنستن بعضي از موبدان شرور زمان زرتشت به دلخواه تغيير دادند اما گاتاها همچنان پابرجاست معلوم است دشمنان زرتشت دروغ ها و خرافههايي را به او مي چسبانند

سلام گرامي؛‌ در ايران باستان كنيزان وجود داشتند و زناني به كنيزي و بردگي گرفته ميشدند: http://www.adyannet.com/news/5970 (برخلاف تبليغات نادرستي كه ميگويند برده داري در ايران باستان نبود،‌ليكن متون تاريخي و كتيبه ها روشن كرده كه وجود داشت). گاتها هم ربطي به اشوزرتشت ندارد. [http://www.adyannet.com/news/1515] و [http://www.adyannet.com/news/1533]

خدایی خودت خندت نمیگیره از این چیزایی که نوشتی بنده ی خدا اینکه با بغض و کینه درباره ی زرتشت نوشتی اینا همه از شرف و مردونگی به دور هست چندتا بی سواد هم باور میکنن زرتشت : زن و مرد رو یکسان میدونه حقیقت اینه چرا آرتمیس رو اهرمن ندونستن چرا هما رو اهرمن ندونستن گردآفرید چطور؟! پوراندخت که یک سال و نیم شاه بود تو این یکسال و نیم چرا نکشتنش؟! چرا آتوسا رو اهرمن ندونستن که تو همه امور کشور داری مشاور داریوش شاه بود؟! چرا زنان هم میتونستن شاه بشن؟! اما چرا زنها حتا پیش نماز هم نمیتونن بشن رییس جمهور بشن مرجع تقلید بشن؟ یعنی دهنت سرویس باشه؟! انسان باش شرف داشته باش و وژدان با شرف زندگی کن دروغ نگو... اینم فیسبوکم اگه کاری داشتی پیام بده Arash maad andimeshki. باشد که رستگار شوی

در اسلام هم زنانی هستن که به مقامات بالایی رسیدن درضمن انقدر دوره ی ایران باستان و یا حتی زرتشت با کاملترین دین مقایسه نکنید

در قرآن نوشته که اگر فرمانروای کشوری زن باشه اون کشور خودشو نابود بدونه . مطالعه کن بعد حرف بزن

من همه قرآن را خواندم ولي چنين چيزي در قرآن نديدم. لطفا با مطالعه حرف بزنيد.

اخه من ساده لوح هستم دشمن ایران اون ترجه درسته چرا دروغ ترجمه میکنی من تاریخ بلدم تو داری حرف های دیگران رو تقلید میکنی زن در دوران اسلام چه جایگاهی داره اخه تو کدام کشمر اسلامی زن ارزش داره جایگاه زنان در ایران باستان ارزش بیشتری داشت 2 نفر پادشاه شدن بعد از اسلام چی هیچ مدرکی هم نیاوردی حرف های مارسپندان هم به دروغ ترجمه نکن چیزی که از تاریخ ایران نمیدونید دشمنان ایران چیزی ننویسید اینقدر ساده لوح نباش یک مدرک هم نیاوردید حتی نمی دونید چرا ازرمی دخت برکنار شد فقط میگید چون زن بود چون هیچی بلد نیستید بهتره درمورد زنان تازیان بنویسید تازی پرستان تمام چیز های که گفتم درست بود ولی جواب ها بی ارزش اینقدر دروغ گو هستی ترجه مارسپندان هم برعکس میگی اهورا مزدا تورو به راه راست هدایت کنه اگه بشه دین زردتشت اشتباهی نداره فقط دروغ مینویسید

سلام. پیش از هرچیز Vəhid türk oğlan را به آرامش در بحث دعوت میکنم. در صورت ادامه لحن تند، نظرات منتشر نمی‌شود. اما بعد، akk گرامی، من میتوانم با شما وارد گفتگو شود. با یان شرط که با سند و دلیل سخن گفته شود تا از شما چیزهایی بیاموزم (و احیانا شما از ما). من معتقدم که جایگاه زن در اسلام بسی والاتر از جایگاه زن در دین زرتشتی است.

زن در کشورهای اسلامی، حق دارد رسماً و قانوناً وزیر شود. اما حاکمیت زن در دین زرتشتی مورد تأیید نبوده. آزرمیدخت و پوراندخت هم اگر به حکومت رسیدند، از سر ناچاری و خلاف قانون بود. (درباریان هم در اولین فرصت این دو زن را به قتل رساندند چون احساس حقارت و ننگ میکردند). اگر این دو زن به حکومت رسیدند به این خاطر بود که دربار ساسانی کاملاً بی مرد شده بود. (توضیح در ادامه). درباره سخنان آقای وحید هم سخنشان درست است، هر چند لحن گفتارشان زشت بود. تصویری از کتاب متون پهلوی، ترجمه اندرزنامه آذرباد ماراسپندان، (به ترجمه دکتر سعید عریان)، نشر کتابخانه ملی: http://upload7.ir/uploads//c3e048fddd0f6cd414adb6e20ec57019d99fe785.jpg

قبل از هر چیز از این که موجبات شادی و شعف ما را فراهم می کنید تشکر می کنم.واقعا حرف های جالب و مناظره لازمی می زنید ولی خودتون دارید از کلمه ای به اسم حق حرف می زنید که تا حرف به عمل تبدیل نشود و حق به حق دار نرسد به واقع مزخرف ترین واژه هستی می تواند باشد. آیا با فتح ایران همه چیز تمام شد؟ آیا پس از فتح ایران که به ادعای بعضی امثال شما اعراب یک ظالم دیرینه را از بین بردند دیگر تمدن شکوهمند اسلامی بر پایه اسلام بنا شد؟آیا با بی دغدغه شدن اعراب زنان وزیر و مشاور و سران بلندبالا شدند؟ و یا آن چه شد برای شما تلخ هست و نمی خواهید به زبان آورید؟غیر از این که وعده ی قرآنی عملی شد و جامعه پیغمبر حتی در حضور امامان ( ع ) به دلیل مشکلات و محرومیت این عزیزان از مسیر توحیدی منحرف شد و عرب همان اعراب 1 قرن قبل شد.گویا برای شما هنوز قابل درک نیست تفکیک فرهنگ و تمدن و حکومت ؟ شاید ساسانیان حکومت فاسدی در اواخر یا مطابق میلتان در کل داشتند امآ در برابر آن فرهنگی غنی و تمدنی بزرگ بودند.آن قدر که امثال اعراب تاب تحمل نتوان داشتند و همه را یک سره در آتش سوزاندند.در مقابل ساسانی عربی وجود داشت که فقط توانست حکومتی درست کند به اسم اسلام و نه به مشی اسلام _ اگر مخالفتی با این امر دارید تبریک می گم چون احتمالا به خلفای اموی محشور شوید _ در حالی که اعراب در تلاش 23 ساله پیغمبر تنها توانستند خود را به حد فرهنگ انسانی رسانده و از فرهنگ حیوانی خود که با آن خو گرفتند فاصله گیرند.اما امثال شما جوری مانور می دهند که انگار پیغمبر در 23 سال با این ها چه کرده است. بله کار پیغمبر معجزه بود که به قول مورخان اروپایی بزرگترین معجزه تاریخ را رقم زد و آن وادار کردن اعراب پلشت به شست و شوی خودشان بود.شرم بر کسی که بخواهد در تاریخ بیش از این اغراق کند . اگر واژه ای به نام تمدن را به کار می بریم فقط بگوییم تمدن اسلامی اصیل نه مانند بعضی تمدن اسلامی اعراب . بزرگترین دانشمندان یا پسوند خراسانی داشتند یا آندلسی یا مراکشی . یک دانشمند یا پسوند مکی بیاورید که اگه بیارید هم ثابت میشه مهاجری برده ای کسی بوده که خوی غیر انسانی نداشته.امثال شما دوست دارند فکر کنند که به کوباندن حکومت ساسانی و بالابردن تمدن عربی بهشت برین بهشان داده می شود اما برادر من دشمن تو همیشه آنطور که فکر می کنی نیست.البته در صورت تفکر.............! ضمنا خدا جای حق نشسته و شما همینطور به اعراب افتخار کن و من هم به تمدن پارس.من شاید آریایی اصیل نباشم ولی می دانم از این آب و خاکم چون لرم.هم نژاد های من امثال کریم خان زند اشخاصی هستند که هر مردمی آرزوی داشتنش را دارند. البته اگر برای کریم خان پرونده درست نکنید....!سرانجام همان حرف قرآن را ذکر می کنم که (( لکم دینکم و لی دین)) هر کس به راه خود اما خدا را شکر می کنم که فقط پاسخ شما ها را می دهم و همین که با وجود فضاحت های اعراب هر روز آنان را مورد لعن قرار نمی دهم بس است.اگر می خواستم خط مشی شما را پیش گیرم الآن یک کمپانی به عظمت گوگل باید می داشتم تا در میلیون ها صفحه فقط از فضائل اعراب می گفتم که مساوی به رزائل اخلاقی تمام مردم عصرشون برد.امثال شما برن برای سلامتی حال سلمان بن مقرن و آل مکتوم و ... دعا کنند.اگر شما می گی اعراب در جنگ با ایرانیا محق بودن امیدوارم با همونا محشور بشی. اما در آخر این که شما دوست دارین فکر کنین پیامبر عرب بوده . اما ایشون عرب مبعوث شدن. و جهت اطلاع بین عرب بودن و عرب مبعوث شدن خیلی فرق است. امیدوارم مطالعه خود را بیشتر کنید چون از دفعه قبل که نظر گذاشتم تا الآن هیچ تغییری در بنیه ی تحقیقاتی شما ندیدم.البته استدلال های خوبی دارید اما برای انسان های بی منطق و بی شعور . ( حمل بر بی ادبی نشود ) . اما سرنجام این که نظر شما برای من مهم نیست چون مخاطبان من اگر شما بگذارید این پیام به دستشان برسد خودشان منطق دارند و قضاوت می کنند.... و آخرین کلام من با آیه ای مهم از کلام الله مجید در مورد بی اهمیت بودن این که شما از چه نژاد و حکومتی هستی و نیاز به حمایت از عرب و فارس و ترک و ... نیست و تنها از ایمانتان دفاع کنید و عمل صالح در پیش گیرید که خدا سریع الحساب و قاضی هست.. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اکرمکم عندالله اتقاکم اگر جایی تند حرف زدم امیدوارم ناراحت نشوید و همچنان شما هم کیش من یعنی شیعه و هم نژاد من یعنی ایرانی می مانید و امیدوارم دلتان نشکند.ضمنا اگر قسمتی واقعا ناراحت کننده بود می توانید کامنت را کلا خصوصی مطالعه کنید. من برای شما در نمازم دعا می کنم . از شما هم التماس دعا اول برای همه مسلمین اعم از فارس و عرب و... دارم و بعد برای خودم و خانواده ام .....

مقایسه ی بیخودی نکن دین اسلامم ایرادی نداره شما ایراد میتراشین این به اون در

ضمناً برای اینکه بحث متفرق نشود، محضر شما گرامی عرض میکنم که سابقاً درباره جایگاه زن در دین زرتشتی مقاله ای ارائه شد. لینک‌های آن: _____________________ عقل زن در نگاه دين زرتشتی [http://www.adyannet.com/news/10892] ، ___________ بِهينِ زنانِ جهان...[http://www.adyannet.com/news/12949] ، شوهر، خدایِ زن [http://www.adyannet.com/news/12828] ، فقه زرتشتی و ازدواج اجباری برای دختران [http://www.adyannet.com/news/13715] ، زن در اسلام؛ پاسخ قاطع دکتر زرینکوب به باستان‌گرایان و زرتشتیان [http://www.adyannet.com/news/12433].

درباره دختران خسروپرویز که به حکومت رسیدند، باید توجه داشت که این یک امر خلاف قانون زرتشتی بود. بزرگان کشور هیچ گاه نتوانستند این ننگ (حکومت زنان بر کشور) را تحمل کنند. برای همین آن دو زن را به قتل رساندند. اصل به حکومت رسیدن دختران خسروپرویز هم از روی ضرورت بود. چون دربار ساسانی بدون مرد شده بود و چون شاه باید از خون شاه باشند (خون شاه در رگهایش باشد)، لذا این دو دختر به حکومت رسیدند (یعنی از روی ضرورت و ناچاری، آن هم خلاف قانون جاری، و در نهایت هم این قضیه تحمل نشد و آن دو دختر کشته شدند). در این لینک کامل بحثش صورت گرفت: [http://www.adyannet.com/news/13050] و البته آزرمیدخت، یکی از آن دو زنی که شما شاه شدنش را مایه افتخار میدانید، همان کسی که مخفیانه با پیامبر اسلام ارتباط برقرار کرده بود و در نهایت توسط درباریان به قتل رسید : [http://www.adyannet.com/news/13054]

اخه چرا جایگاه انسان 1500 سال پیش رو با عصر حاضر مقایسه میکنید در امپراطوری روم کدام زن قدرت داشت در امپراطوری هان و تانگ چی درحالی که جایگاه زن در ایران در اون دوران خیلی بالاتر بود حتی در یونان دانشمندانشون زن ها رو پست میدونستن و همجنس گرای رو ترجیح میدادند مخصوصا در اسپارت جایگاه زن ایرانی رو با کشور های دیگه مقایسه کن گفتی میتونن وزیر بشن رئیس جومهر میتونن بشن من ضد اسلام نیستم ولی شماها تاریخ کشورتون رو مسخره میکنید از نظر شماها ایران قبل از اسلام فقط بد بود تمام پادشاهان بد کوروش بزرگ رو مسخره میکنی اریوبرزن و سورنا جونشون رو برای چی فدا کردن احتمالا از نظر شما این دو تا هم بد بودن ایران کشوری که باید به تاریخش مردمش افتخار کنن ولی شما ها بهش توهین میکنید حتی اعراب هم ساسانیان رو ستایش و بزرگی یاد میکنن جاگاه زنان رو در همان عصر برسی کن بعد بگو تو ایران بد بود افسوس کشور های که تاریخی ندارن بهش افتخار میکن ولی در اینجا توهین کشوری مثل فرانسه که خوک رو برای کشتن یک انسان اعدام میکنه مردمش حمام نمی رفتن چون میترسیدن شیطان فریبشون بده به تاریخشون افتخار میکنن شما مسلمان هم نیستید پیامبرت کدام تمدن رو مسخره میکرد این سایت فقط ایرانیان و پداران و قهرمانان ایران رو مسخره میکنه و به تایخ اعراب افتخار میکنه با دین زردتشت پدر کشتگی دارید در حالی که پیامبرت به دین زردتشت توهین نکرد افرادی مثل شما اگر ایران مسیحی بود فقط خوبی های مسیحیت رو میگفتید افسوس که ایرانی هستید و به تارخ و هویت و بزرگان ایران توهین میکنید زن در اسلم میتونه قاضی بشه در شهادت دادن چی شهادت مرد از زن ارزش بیشتری داره میتونه رئیس دولت بشه اگر مقایسه کردن باشه دیه زن نسبت به مرد بهتره دست از توهین به ایران برداری

سلام گرامی، ما ایران امرور را فدای ایران قصه‌ها نمیکنیم. ایران باستان هر چه بود به تاریخ پیوسته است. ایران امروز برای ما مهمتر است. حال و آینده مهمتر از گذشته است. گذشته تنها به درد عبرت آموزی میخورد. قدرت امروز ایران از اسلام است. این را غرب به خوبی دریافته است. به افشاگری کیسینجر دقت کنید. میگوید اسلام و مذهب تشیع باعث قدرت ایران شده است. همفر میگوید باید شیعه را تضعیف کرد تا بر خاورمیانه مسلط شویم. غرب، ایران باستان را به خورد ملت میدهد تا آنها را تخدیر کند. وقتی گذشته ایران را در مقابل آینده ایران قرار داده اند، و به بهانه تاریخ آنچنانی، حواس جوانان را از حال و آینده پرت کرده اند، ما مجبوریم که حقایقی را درباره گذشته بگوییم. تا جوان قدر امروز و ارزش آینده را بفمهد. تا جوان در حالت تخدیر به سر نبرد. ما جز خدمت به ایران و اسلام کاری نمیکنیم. مکتوبات ما حقایق گذشته را روشن میکند. چراغی روشن میکند تا ملت حال و آینده را بهتر ببینند.

پس بگویید فیلم هایی نظیر 300 به چه دلیل علیه تاریخ با شکوه کدام ملت نوشته شده است؟

سلام گرامی، دو نوع نگاه به این قضیه وجود دارد. 1. ساخت این فیلم یک اقدام با سرمایه گذاری خصوصی و خلاف سیاست‌های غرب بود. 2. اینکه ساخت این فیلم تنها و تنها یک بازی سیاسی بود. بدین معنا که ساخت و توزیع این فیلم با دو هدف صورت گرفت. ایران هراسی و دیگری سنجش میزان تأثیر تبلیغات بر مردم ایران(غرب در ابتدا با جعل تاریخ و وموهومات پیرامون هخامنشیان، از آنها بت ساختند و آنان را نماد فرهنگ و تمدن ایران معرفی کردند. سپس فیلم 300 را ساختند تا میزان تأثیر و نفوذ این بت در میان مردم ایران را بسنجند).

من نظر شما را به خوبی درک می کنم و موافقم که این حرکت غربی خود در راستای سیاستی بوده که کیسنجر آن را افشا کرده و تا مردم بیش از پیش متوجه هویت ملی کرده و از هویت دینی خود غافلشان کنند اما چه کسی می خواهد بی توجهی ما را به تاریخ پیش از اسلام یا حتی دوره هایی بعد از اسلام توجیه کند؟حرف شما صحیح است اما توجه کنید سریالی مانند حریم سلطان که هم بهره برداری دینی برای غرب و بعضی اهل سنت داشت و هم بهره برداری سیاسی و تحاریف تاریخی تا چه زمان بی پاسخ می ماند.ما همه جوره در سینمای تاریخی ضعیف شده ام.کار شهدا و رزمندگان عزیز است چرا که پدر خود من هم رزمنده بود و بسیار از بستگان من شهید اما آیا تاریخ ما فقط در 30 سال اخیر تعریف شده است؟تا کی در قبال تاریخمان بی مسئولیت باشیم.جمله تاریخ را فاتحان می نویسند قدیمی شده چرا که امروز علی رغم مخالفت ها می بینیم که تاریخ را به واقع سینماگران و سرمایه گذاران آن ها می نویسند.سینمایی که از تاریخ گمنام کشور کره تاریخی حماسی و عجیب تاثیرگزار ساخت یا از یونانیان وحشی 300 نفر انسان فداکار را درآورد یا از تاریخ عثمانی در حالی سلطان سلیمان را درآورد که تاریخ آن ها پر از برهه هایی است که تحت اشغال یا در ضعف بوده اند.چرا ما نتوانیم یا یک فیلم و بودجه ناقابل یک بار حداقل برای یک دهه هم که شده هویت ملی و دینی خود را بازگردانیم.آیا قرآن می گوید دین با هویت ملی و فرهنگی در تضاد است ؟ خیر و ما می دانیم که قرآن تنها با اعتقادات کفرآمیز مخالف بود که در تمام فرهنگ ها بود و مردم ما خود آن را اصلاح کردند به مانند اصلاحات و تغییر روش ها در مناسک و اعمال نوروز اما ما نباید به اسم قرآن و دین بگوییم هویت ملی رو بی خیال چون خطر برای هویت مذهبی است.برعکس باید با سینمای تاریخی بتوانیم ریشه های دینمان و اعتقاداتمان در تاریخ بیابیم.تاریخ ما تاریک نیست.به خدا که نیست.حداقل یک بار برای همیشه تلاش کنیم از هویت ملی خود دفاع کنیم . از هخامنشیان نمیسازن میگن کفره و حرامه و .... و ...... و... بیایند لااقل از صفویه بسازند . از دوره ی اتحاد آهنین تشیع در ایران.از دوره ای که بالاخره مذهب حق ما در ایران قدرت خود را به دست آورد.عصری که اگر نبود.شاه اسماعیلی که اگر نبود ما امروز ممکن بود شیعه نباشیم و نتوانیم شرایط میزبانی امام زمانمان را داشته باشیم. یک بار برای همیشه به یاد آوریم ما مسلمان عرب نیستیم . ما مسلمان ایرانی هستیم و نژاد ما و فرهنگ ما جزئی لاینفک از وجود ماست . حال به هر اسمی... یا علی (ع ) مدد خداحافظ

سلام گرامی فرمایشات جنابعالی صحیح افتخار به تاریخ و فرهنگ غنی ایرانی بسیار خوبه مهم اینه که برای خود بت نسازیم و خود را در حصار گذشته محصور نسازیم که در این صورت باخته ایم باید از گذشته خود مشعلی به بسازیم برای روشن کردن مسیر آینده ما نوابغ و بزرگانی چون بوعلی سینا ابوریحان رازی مولوی حافظ فردوسی خیام عطارو.... کم نداریم باید از همه آنها درس و عبرت آموخت و بکار بست نه اینکه از آنها بت ساخت و علم کرد که داشتم داشتم حساب نیست دارم دارم حساب است.

افشاگری کیسینجر [http://www.adyannet.com/news/14292]. استعمار و تلاش برای ترویج باستانگرایی ضد اسلامی [http://www.adyannet.com/news/14251]

داستان مثل اون آدمی که گفت جاستین بیبر برا ایرانیا گذاشتن

روشن کردن حقایق اینه که به ایران توهین کنی چرا نمی تونی هم ایرانی باشی هم مسلمان نوشته های شما جز تفرقه در ایران هیچ کاری نمیکنه من ایرانی هم وطن پرست همان گونه که که به نبرد حران افتخار میکنم به سایر نبرد های ایران هم افتخار میکنم نمی دونم چرا تاریخ رو دسته بنده میکنید که هرکس در این دوره بود ادم بدی کارهاش برای ایران هیچ ارزشی نداره حرف های ما باعث ضعیف شدن ایران نمیشه ولی حرف های شما باعث دو دستگی در ایران میشه یعنی ایران باستان قصه بود چیزی رو که ماداریم نیاز نیست غرب بمابده

شما بحث مستند و تلاش برای روشن کردن حقایق تاریخ را به معنی توهین گرفته اید. با این تفکر شما تمامی کرسی‌های پژوهشی باید تعطیل شوند تا مبادا کسی از خواب بیدار شود. وقتی دشمنان این آب و خاک، ایران باستان را به صورتی بت درآورده در مقابل اسلام قرار میدهند، باید در انتظار باشید که فرزندان ابراهیم این بت را بشکنند. ما نگفتیم که همه ایرانیان باستان بد بوده اند. بلکه میگوییم حکومت‌های باستانی ایران آنقدر ارزش و مقام ندارند که در مقابل اسلام عَلَم شوند.

حکومت بعد از اسلام اینقدر ارزش دارن اخه مثل قاجاریه خیلی با ارزشه کدام پادشاه ایران باستان از شاه سلطان حسین احمق تر بود ما ایران باستان رو در مقابل اسلام قرار نمیدیم به اسلام هم توهین نکردیم شما از ایران باستان متنفرید و در مقابل اسلام قرار میدی در حالی که من به هردو احترام میزارم

تا پیش از حکومت پهلوی هیچکس به ایران باستان توهین نکرد. از عصر رضاشاه جریانات ملیگرا و باستانگرا توهین به اسلام را شروع کردند، در حقیقت نقشه استعمارگران را پیاده کردند. تقابل ایران باستان با اسلام از زمان رضاشاه و توسط باستانگرایان افراطی آغاز شد.

شما خوابی مثل اینکه بسیاری از همفکرات ایران باستانو در مقابل اسلام قرار میدن واسلام وبد نشون میدن وایران باستان خوب وعالی

استعمار گراها درست کردن شما چرا ادامه میدی به توهین کردن

شماها هرچی از دهنتون در میاد به اسلام واهل بیت میزنید اونوقت خودتون تحمل کوچکترین نقد یا حتی توهینو ندارین شما برو جلوی نژاد پرستای افراطی ودشمنای اسلام واهل بیت وبگیر

نتونستم کل مطلب رو بخونم فقط میدونم اشکالات زیادی داشت در ضمن رستم فرخ زاد سپهسالار ارتش ایران در زمان ساسانیان اشتباهی بزرگ انجام داد وقتی که در جنگ اول با اعراب که رستم فرخ زاد با سپاه فیل سوار خود به استقبال انها رفته بود اعراب فرار کردن به جز پدر مختار سقفی و چند فرمانده که زیر پای فیل ها له شدند در آن زمان وقتی که رستم خواست به دنبال سپاه اعراب برود و کل آنها را از بین ببرد به اون خبر دادند که در تیسفون شورش شده و سریع برگرد و نتوانست اعراب را نابود کند و اما در جنگ بعد که قادسیه نام داشت اعراب بااراده استوار تر بودند و فرار نکردند زمانی که رستم سپاه انها را دید از در هم ور هم بودگی سپاه انها خنده اش گرفت اما انها با ارده ای قوی توانستند رستم فرخ زاد را کشته و سپاه ایرانیان را نابود کنند چون ایرانیان اراده کمی داشتند ...

سلام. لطفاً مطلب را مطالعه بفرمایید. آنچه گفته شد با سند و دلایل تاریخی است. سپاس

مرگ بر اعرابی که به ایران تجاوز کردن چه شیعه و سنی چه عمر چه حسین و حسن و علی

مولای ما نیازی به ورود از در و دیوار با زور و جنگ و... ندارد مولای ما از دل وارد می شود هر کس علی را شناخت عاشقش می شود عاشق او و اولادش می شود علی که وقتی بر زن یهودیی ظلم می شود مگر خود را جایز می داند علی که در اوج قدرت غذایی جز نان و نمک ندارد علی که کفش وصله دار را با ارزش از حکومت می داند علی که.... تو هم بهتره ادب داشته باشی چون ادب هر کس نشانه شخصیت و هویت اوست. اگر اکنون تو در خانه ات راحت نشسته ای و این اراجیف را بلغور می کنی از صدقه سری وجود شیعیان و مولای شیعیان است وگرنه الان ناموست کنیز داعش بود و خودت در کوره آدم سوزی داعش پس حق نمک بشناس و نمکدان نشکن

مرگ ولعنت برخودت مردک نجس احمق

ما با سند تاریخی و دلیل سخن گفتیم، شما در مقابل به اهل بیت پیامبر فحش دادید، لیکن ما برای شما دعای خیر میکنیم که ان شاء الله در پرتو شریعت نبوی و طریقت علوی عاقبت به خیر باشید. اما بعد. شرط انصاف و ادب این نبود که توهین کنید. ما و شما مدیون مولا علی (علیه السلام) و حسنین (علیهما السلام) هستیم. اگر طریقت علوی و شیعیان مبارز نبودند، اکنون ناموس شما در خانه‌تان نبودند. بلکه برهنه در اتاقی ابزار ملاعبه دواعش و اصحاب عمر بودند. امروز عراق و سوریه به دست سپاه قدس فداییان امیرالمؤمنین برقرار مانده است. هرچند پیشمرگه کورد میکوشند، اما سیل داعش آنان را می‌بُرد، اگر سپاه قدس و سردار قاسم سلیمانی نبود. به هر روی شما از اهل تسنن هستید، و نیک میدانید که آنچه داعش میکند سنت و سیره عُمَر است. و آنچه سپاه قدس در عراق و سوریه میکند سنت و سیره مولا علی (علیه السلام). شما مدیون مولا علی هستید.

مولا علی و حسنین (علیهم السلام)، هیچ نقش نظامی در فتح ایران نداشتند، هرچند موافق ورود اسلام به ایران بودند. اما بخوانید: رفتار حضرت علی (ع) با زن عرب و زن ایرانی : http://www.adyannet.com/news/12917 و حضرت علی (علیه السلام) و دفاع از اسیر ایرانی : http://www.adyannet.com/news/13709 و نامه ها و سخنان حضرت علی (ع) درباره ی مردم ایران : http://www.adyannet.com/news/1560

بادرود. مثلأخواسته بامدرک حرف بزنه.نویسنده ایناروکه نوشتی فقط به دردخودت میخوره.

سلام گرامی، اگر به دقت نگاه کنید، درمی‌یابید که مقاله مستند است (سند دارد)، و لیکن این مقاله به کار افرادی میاید که متعصب، لجباز و نژادپرست نباشند.

باسلام ودرودبه همه منتقدان,اینجانب شایدبه اندازه شماهااطلاعات تاریخی نداشته باشم عالم هم نیستم ولی میخوام نظرهمه شماروبه این نکته جلب کنم که صرف نظرازاینکه گذشتگان ماانسانهاچه داشتند؟چه کردند؟وکجای تاریخ درست وکجاش غلط وجهت مدارانه نگاشته شده اینرابدانیدتاریخ رومایعنی همین نسل حاظرمیسازیم چراکه هرچه درحال انجام میگیره سالهابعدآیندگان به اون وقایع یعنوان وقایع تاریخی می‌نگرند.پس بیایدبجای تلخ کردن ورنجاندن یکدیگرازاشتباهات گذشتگان همه تمدنهادرس بگیریم وعبرت کنیم وازسرنگیریم اشتباهات گذشتگان را,ماانسانهای امروزی تفاوت بسیارزیادی باگذشتگان داریم چراکه میتوانیم به این سادگی باهم ارتباط داشته باشیم واگرچشمانمان راخوب بازکنیم وبنگریم هیچ شباهتی بین دنیای امروزوچندهزارسال پیش چه ازنظرظاهری چه ازدیدگاه امکانات رفاهی وجودندارد تنهاچیزی که هیچ تقییری پیدانکرده همین رفتارخسمانه وکینه جویانه ماانانهاست,به امیدروزی که چشمان همه ما به واقعیتهایی که درکنارمان مبگذردبازشود امیددارم همه شمادرصلح وآرامش باشید باشید

درود بر شرافت اایران و ایرانی : با احترام به نظرات همه دوستان گرامی باید بگویم که جوامع عرب در صورت فرصتی دوباره از حمله و تجاوز به خاک پاک میهن عزیزمان ایران دریغ نخواهند کرد

زنده باد يزدگرد زنده باد رستم فرخ زاد زنده باد بهمن جازويه زنده باد پيروز نهاوندي

ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎﻥ خودﻣﺎﻥ را درگير يك جنگ اساسي مي داﻧﻴﻢ! جنگي با دايناسورهاي ماقبل تاريخ؛ جنگي با عقب مانده ترين بستر بي فرهنگي، جامعه اي كه ۱۴ قرن است روز به روز بيشتر بي فرهنگ مي شود؛ جنگ با بستري كه پس از حمله ﻭﺣﺸﻴﺎﻧﻪ اعراب مسلمان به ايران، هرگاه از كنار عربي رد مي شد، بايد دستانش را بلند مي كرد و ميگفت «سلام» يعني تسليمم! و اين تسليم بودن او را خموده، افسرده، عقبمانده، بدبخت و.. كرده است.. در قرن 21 از جامعه اي حرف ميزنم، جامعه اي تسليم شده به مرگ، به خرافات، به بي مسئوليتي كه با هر چه رنگ و بوي روشنايي و آگاهي دارد، سر ﺟﻨﮓ دارد و آنقدر بر فرق روشنايي و روشنگر مي كوبد تا محو و نابودش كند؛ تا ﺳﻴﺎﻫﻲ وو عقب ماندگي اش زياد به چشم نيايد! ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ اﻳﺮاﻥ و اﻳﺮاﻧﻲ...

به واژه ی سلامم رحم نکردید چرت وپرت گفتید

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.