افزودن نظر جدید

روشن کردن حقایق اینه که به ایران توهین کنی چرا نمی تونی هم ایرانی باشی هم مسلمان نوشته های شما جز تفرقه در ایران هیچ کاری نمیکنه من ایرانی هم وطن پرست همان گونه که که به نبرد حران افتخار میکنم به سایر نبرد های ایران هم افتخار میکنم نمی دونم چرا تاریخ رو دسته بنده میکنید که هرکس در این دوره بود ادم بدی کارهاش برای ایران هیچ ارزشی نداره حرف های ما باعث ضعیف شدن ایران نمیشه ولی حرف های شما باعث دو دستگی در ایران میشه یعنی ایران باستان قصه بود چیزی رو که ماداریم نیاز نیست غرب بمابده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.