افزودن نظر جدید

مرگ بر اعرابی که به ایران تجاوز کردن چه شیعه و سنی چه عمر چه حسین و حسن و علی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.