افزودن نظر جدید

در اسلام هم زنانی هستن که به مقامات بالایی رسیدن درضمن انقدر دوره ی ایران باستان و یا حتی زرتشت با کاملترین دین مقایسه نکنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.