افزودن نظر جدید

سلام گرامی فرمایشات جنابعالی صحیح افتخار به تاریخ و فرهنگ غنی ایرانی بسیار خوبه مهم اینه که برای خود بت نسازیم و خود را در حصار گذشته محصور نسازیم که در این صورت باخته ایم باید از گذشته خود مشعلی به بسازیم برای روشن کردن مسیر آینده ما نوابغ و بزرگانی چون بوعلی سینا ابوریحان رازی مولوی حافظ فردوسی خیام عطارو.... کم نداریم باید از همه آنها درس و عبرت آموخت و بکار بست نه اینکه از آنها بت ساخت و علم کرد که داشتم داشتم حساب نیست دارم دارم حساب است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.