افزودن نظر جدید

زن در کشورهای اسلامی، حق دارد رسماً و قانوناً وزیر شود. اما حاکمیت زن در دین زرتشتی مورد تأیید نبوده. آزرمیدخت و پوراندخت هم اگر به حکومت رسیدند، از سر ناچاری و خلاف قانون بود. (درباریان هم در اولین فرصت این دو زن را به قتل رساندند چون احساس حقارت و ننگ میکردند). اگر این دو زن به حکومت رسیدند به این خاطر بود که دربار ساسانی کاملاً بی مرد شده بود. (توضیح در ادامه). درباره سخنان آقای وحید هم سخنشان درست است، هر چند لحن گفتارشان زشت بود. تصویری از کتاب متون پهلوی، ترجمه اندرزنامه آذرباد ماراسپندان، (به ترجمه دکتر سعید عریان)، نشر کتابخانه ملی: http://upload7.ir/uploads//c3e048fddd0f6cd414adb6e20ec57019d99fe785.jpg
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.