افزودن نظر جدید

زنان کجا پادشاه شدن منظورت ملکه شدنو همسر پادشاه شدنه خب زن ملکه میشه دیگه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.