افزودن نظر جدید

من راجبش چیزی نمیدونم ولی خاک کردن دخترا عرب توسط پدران و برادرانشون همیجا شنیدم. و از دبستان خوندمش. اصن که زرتشتیا زناشون شککنجه کنن از به گور کردن خو بدتر نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.